Δημιουργία δικτύου κοινότητας πελατών


Τύπος Ανάγκης: Άλλο


Είμαστε μια επιχείριση εισαγωγής προϊόντων ένδυσης που επιθυμεί να δημιουργήσει ένα δίκτυο κοινότητας των πελατών της. Θα εκτιμούσαμε μία λύση πάνω στο πως να δομηθεί μια τέτοια κοινότητα πιστών πελατών.


Αριθμός εργαζομένων της Επιχείρησης
51-100
Κλάδος Επιχείρησης
Αγροδιατροφή
Περιγραφή Επιχείρησης
Μια μικρή επιχείρηση με έδρα την Άνδρο με σκοπό να κάνει το περιβάλλον καλύτερο και τις θάλασσες πιο καθαρές
Έδρα Επιχείρησης
Άνδρος