Σύστημα διασωστικών μέσων από φυσικές καταστροφές σε μέρη αναψυχής


Τύπος Ανάγκης: Άλλο


Οι φυσικές καταστροφές στα νησιά ενδέχεται να έχουν δυσμενέστερες συνέπειες καθώς δεν υπάρχει η υποδομή και η εύκολη πρόσβαση για τα σωστικά μέσα. Έτσι, ο τουριστικός σύλλογος ενδιαφέρεται για σύστημα εντοπισμού κινδύνων.


Αριθμός εργαζομένων της Επιχείρησης
51-100
Κλάδος Επιχείρησης
Αγροδιατροφή
Περιγραφή Επιχείρησης
Μια μικρή επιχείρηση με έδρα την Άνδρο με σκοπό να κάνει το περιβάλλον καλύτερο και τις θάλασσες πιο καθαρές
Έδρα Επιχείρησης
Άνδρος