Τι είναι τα Aegean Startups?

Τα Aegean Startups είναι ο ψηφιακός επιταχυντής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας, των διαγωνισμών και των συμπληρωματικών δράσεών τους, τα Aegean Startups αναδεικνύουν και υποστηρίζουν ιδέες για νεοφυείς επιχειρήσεις αλλά και για δράσεις με κοινωνικό αντίκτυπο, με έμφαση στο χώρο του Αιγαίου. Στα Aegean Startups συμμετέχουν φοιτητές, απόφοιτοι και προσωπικό του Πανεπιστημίου Αιγαίου αλλά και άλλων ΑΕΙ, μέντορες, επιχειρηματικοί άγγελοι, επιχειρήσεις και οργανισμοί του Αιγαίου αλλά και πολίτες της Ελλάδας και του κόσμου, ώστε με πρωτότυπες ιδέες, κοινούς πόρους και συντονισμένη συνεργασία να προαχθεί η τοπική ανάπτυξη και η ποιότητα ζωής στα νησιά του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου. Για πρώτη φορά αναλύεται το κοινωνικό αποτύπωμα (social impact) των προτεινόμενων δράσεων και ιδεών, σύμφωνα και με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (SDGs).

Η πλατφόρμα υποστηρίζει τη συνεργασία ομάδων και μεμονωμένων φοιτητών ή ερευνητών από διαφορετικά τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου ή την κοινωνία, δίνοντας έμφαση όχι μόνο σε βραβεύσεις, αλλά στη συστηματική υποβοήθηση και εξεύρεση πόρων για τις νεοφυείς επιχειρήσεις, σε βάθος χρόνου.  Για πρώτη φορά στον ακαδημαϊκό χώρο, τα Aegean Startups φέρνουν σε επαφή τους μελλοντικούς επιχειρηματίες με επιχειρηματικούς αγγέλους (angel investors), επιχειρηματικά κεφάλαια (venture capital) σε πολύ αρχικό στάδιο, ενώ παρέχουν και χρηματοδοτικές δυνατότητες μέσω crowdfunding. Ομάδες και ιδέες που διακρίνονται στα Aegean Startups συνεχίζουν την ανάπτυξή τους σε συνδεδεμένες θερμοκοιτίδες και επιταχυντές επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ.

Στην πλατφόρμα συλλέγονται ανάγκες τοπικών επιχειρήσεων και οργανισμών έτσι ώστε οι νεοφυείς επιχειρήσεις να απαντούν στη ζήτηση (demand-driven entrepreneurship) και να επιτυγχάνεται η άμεση επαφή τους με την αγορά (instant market traction). Επίσης, η πλατφόρμα περιλαμβάνει βάση ανοικτών δεδομένων με στοιχεία για την οικονομία των νησιών του Αιγαίου και εκπαιδευτικό υλικό για τη νεοφυή επιχειρηματικότητα, ειδικά σχεδιασμένο για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις του Αιγαίου.