Διακρίσεις και Βραβεία

Οι καλύτερες επιχειρηματικές ιδέες, όπως θα προκύψουν μετά την απόφαση της κριτικής επιτροπής η οποία θα βασιστεί στο επιχειρηματικό σχέδιο αλλά και στη δια ζώσης παρουσίαση της κάθε ομάδας, θα λάβουν:

  • Ειδική διάκριση και αναγγελία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
  • Πρόσκληση για τη δωρεάν συμμετοχή τους σε συνεργαζόμενες θερμοκοιτίδες και επιταχυντές, ανάλογα με τη θεματική περιοχή και την τελική τους κατάταξη.
  • Πρόσκληση για εξειδικευμένη παρουσίαση σε φορείς χρηματοδότησης νεοφυών επιχειρήσεων (angel investors ή venture capitals), ανάλογα με το επίπεδο ετοιμότητας στο οποίο βρίσκονται.

Στις δύο ομάδες που θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία στις κατηγορίες Α και Β,  ανεξαρτήτως θεματικής περιοχής, θα απονεμηθεί το “Βραβείο Επιχειρηματικότητας Ιωάννη Τσαμουργκέλη”, ύψους 2.500 ευρώ για κάθε μία από τις δύο ομάδες. 

Το Βραβείο Επιχειρηματικότητας Ιωάννη Τσαμουργκέλη αθλοθετεί η Επιχείρηση Ανάπτυξης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, και θα δοθεί με τη μορφή της κάλυψης εξόδων για την περαιτέρω προετοιμασία, διάδοση ή υλοποίησης της επιχειρηματικής ιδέας.

Επιπλέον χρηματικά βραβεία ή παροχές σε είδος, για τις ομάδες που θα διακριθούν ανά κατηγορία ή θεματική περιοχή, τα οποία προσφέρονται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ή τους υποστηρικτές των Aegean Startups, θα ανακοινώνονται στην πορεία του διαγωνισμού.

Οι διοργανωτές του διαγωνισμού διατηρούν το δικαίωμα να μην ανακηρύξουν νικητή σε κάποια κατηγορία ή θεματική περιοχή, αν οι ανάλογες προτάσεις δεν έχουν την απαιτούμενη ποιότητα.

Σε όλους τους συμμετέχοντες/χουσες που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής, ανάλογα με το στάδιο στο οποίο έχουν φτάσει.