Διακρίσεις και Βραβεία

Οι καλύτερες επιχειρηματικές ιδέες, όπως θα προκύψουν μετά την απόφαση της κριτικής επιτροπής η οποία θα βασιστεί στο επιχειρηματικό σχέδιο αλλά και στη δια ζώσης παρουσίαση της κάθε ομάδας, θα λάβουν:

  • Ειδική διάκριση και αναγγελία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
  • Πρόσκληση για τη δωρεάν συμμετοχή τους σε συνεργαζόμενες θερμοκοιτίδες και επιταχυντές, ανάλογα με τη θεματική περιοχή και την τελική τους κατάταξη.
  • Πρόσκληση για εξειδικευμένη παρουσίαση σε φορείς χρηματοδότησης νεοφυών επιχειρήσεων (angel investors ή venture capitals), ανάλογα με το επίπεδο ετοιμότητας στο οποίο βρίσκονται.

Στις δύο ομάδες που θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία στις κατηγορίες Α και Β,  ανεξαρτήτως θεματικής περιοχής, θα απονεμηθεί το Ειδικό Βραβείο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας «Ιωάννης Τσαμουργκέλης», ύψους 2.500 ευρώ για κάθε μία από τις δύο ομάδες. 

Το Ειδικό Βραβείο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας «Ιωάννης Τσαμουργκέλης» αθλοθετεί η Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου Α.Ε., και θα δοθεί με τη μορφή της κάλυψης εξόδων για την περαιτέρω προετοιμασία, διάδοση ή υλοποίησης της επιχειρηματικής ιδέας.

Επιπλέον χρηματικά βραβεία ή παροχές σε είδος, για τις ομάδες που θα διακριθούν ανά κατηγορία ή θεματική περιοχή, τα οποία προσφέρονται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ή τους υποστηρικτές των Aegean Startups, θα ανακοινώνονται στην πορεία του διαγωνισμού.

Οι διοργανωτές του διαγωνισμού διατηρούν το δικαίωμα να μην ανακηρύξουν νικητή σε κάποια κατηγορία ή θεματική περιοχή, αν οι ανάλογες προτάσεις δεν έχουν την απαιτούμενη ποιότητα.

Σε όλους τους συμμετέχοντες/χουσες που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής, ανάλογα με το στάδιο στο οποίο έχουν φτάσει.