Γίνε Χορηγός

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στην προσπάθεια του να εμπνεύσει τους νέους και τις νέες με ενδιαφέρον στο επιχειρείν, προσκαλεί τους φίλους και υποστηρικτές του, να στηρίξουν το Διαγωνισμό Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας – AEGEAN Startups 2021.

Για το σκοπό αυτό έχουν σχεδιαστεί εναλλακτικές προτάσεις συνεργασίας, με προνόμια που περιλαμβάνουν την προβολή των χορηγών και των υποστηρικτών, παράλληλα με την προβολή του Διαγωνισμού AEGEAN Startups, καθώς και αναμνηστικά δώρα από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Οι χορηγίες μπορούν είτε να δίνονται απευθείας στις νικήτριες ομάδες ή να δίνονται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου για αθλοθέτηση βραβείων ή την υποστήριξη του διαγωνισμού. Στη δεύτερη περίπτωση θα εκδίδονται όλα τα απαραίτητα από το νόμο δικαιολογητικά και στοιχεία.

 

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

Χορηγία άνω των 5.000 € | Αποκλειστικός χορηγός σε μια θεματική περιοχή (2 βραβεία) και χορηγός του Μεγάλου Βραβείου της νικητήριας ομάδας.

Προνόμια

 • Πρόσβαση στο σύστημα παρουσίασης και εκπαίδευσης των ομάδων.
 • Συμμετοχή στις παρουσιάσεις των ομάδων σε φορείς χρηματοδότησης των επιχειρηματικών σχεδίων τους.
 • Συμμετοχή του χορηγού σε τηλεοπτική εκπομπή μαζί με τον εκπρόσωπο του Διαγωνισμού AEGEAN Startups.
 • Αναφορά σε ραδιοφωνική εκπομπή, παράλληλα με την προβολή του Διαγωνισμού .
 • Περιγραφή του χορηγού σε ειδική σελίδα που θα δημιουργηθεί στο web-site του Διαγωνισμού.
 • Προσθήκη ενεργού link με το λογότυπο του χορηγού, στην πρώτη σελίδα του web-site του διαγωνισμού, με την περιγραφή Μέγας Χορηγός και στη σελίδα με τους χορηγούς της δράσης.
 • Προβολή μέσω αναφορών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τοποθέτηση λογότυπου στα έντυπα υλικά του Διαγωνισμού- AEGEAN -Startups:
  • Σελίδα Facebook, με post κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού
  • Tweets κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού
  • Δελτία τύπου
  • Ηλεκτρονικά newsletter
  • Έντυπο υλικό(αφίσες, πρόγραμμα δράσης)
  • Σελίδα Facebook, με post κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού
 • Προσκλήσεις για την τελετή βράβευσης και αναφορά στην χορηγία κατά την τελετή.
 • Ομιλία εκπροσώπου του χορηγού στην εκδήλωση απονομής των βραβείων.
 • Διανομή επικοινωνιακού υλικού του χορηγού, κατά την τελετή βράβευσης.
 • Τοποθέτηση διαφημιστικού banner στον χώρο πραγματοποίησης της τελετής βράβευσης.
 • Συμμετοχή εκπροσώπου του χορηγού, στην ομάδα mentor των διαγωνιζόμενων.
 • Επιστολή αναγνώρισης και συνεργασίας με τον χορηγό.
 • Αναμνηστικό δώρο από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

 

ΑΡΓΥΡΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

Χορηγία 2.500 – 5.000 € | Αποκλειστικός χορηγός σε ένα βραβείο ή/και συν-χορηγός στα βραβεία.

Προνόμια

 • Πρόσβαση στο σύστημα παρουσίασης των ομάδων.
 • Προσθήκη ενεργού link με το λογότυπο του χορηγού, στην σελίδα χορηγών του web-site του διαγωνισμού.
 • Προβολή μέσω αναφορών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τοποθέτηση λογότυπου στα έντυπα υλικά του Διαγωνισμού- AEGEAN -Startups:
  • Σελίδα Facebook, με post κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού
  • Tweets κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού
  • Δελτία τύπου
  • Ηλεκτρονικά newsletter
  • Έντυπο υλικό(αφίσες, πρόγραμμα δράσης)
 • Προσκλήσεις για την τελετή βράβευσης.
 • Αναφορά στην χορηγία κατά την τελετή βράβευσης.
 • Διανομή επικοινωνιακού υλικού του χορηγού, κατά την τελετή βράβευσης.
 • Συμμετοχή εκπροσώπου του χορηγού σαν mentor για τους διαγωνιζόμενους
 • Επιστολή αναγνώρισης και συνεργασίας με τον χορηγό.
 • Αναμνηστικό δώρο από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

 

ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

Χορηγία 1.000 – 2.500 € | Συν-χορηγός σε βραβεία.

Προνόμια

 • Προσθήκη ενεργού link με το λογότυπο του χορηγού, στην σελίδα χορηγών του web-site του διαγωνισμού.
 • Προβολή μέσω αναφορών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τοποθέτηση λογότυπου στα έντυπα υλικά του Διαγωνισμού- AEGEAN -Startups:
  • Σελίδα Facebook, με post κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού
  • Ηλεκτρονικά newsletter
 • Προσκλήσεις για την τελετή βράβευσης.
 • Επιστολή αναγνώρισης και συνεργασίας με τον χορηγό.
 • Αναμνηστικό δώρο από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ

Χορηγία εως 1.000 € (χρηματική συνεισφορά ή συνεισφορά σε είδος) | Συν-χορηγός σε βραβεία ή υποστηρικτής της διοργάνωσης.

Προνόμια

 • Προσθήκη ενεργού link με το λογότυπο του χορηγού, στην σελίδα χορηγών του web-site του διαγωνισμού.
 • Προβολή μέσω αναφορών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Διαγωνισμού AEGEAN-Startups.
 • Προσκλήσεις για την τελετή βράβευσης.

 


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα ή για να γίνετε χορηγοί στα Aegean Startups 2021 απευθυνθείτε:

Θεώνη Δέδε
Υπεύθυνη Προγράμματος Χορηγιών Aegean Startups
email: theoni@aegean.gr
Τηλ: (+30) 210 6492226
Επιχείρηση Ανάπτυξης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου Α.Ε.
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Βασιλείου Βουλγαροκτόνου 30, Αθήνα, 11473