Γίνε Χορηγός

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στην προσπάθεια του να εμπνεύσει τους νέους και τις νέες με ενδιαφέρον στο επιχειρείν, προσκαλεί τους φίλους και υποστηρικτές του, να στηρίξουν το Διαγωνισμό Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας – AEGEAN Startups 2021.

Για το σκοπό αυτό έχουν σχεδιαστεί εναλλακτικές προτάσεις συνεργασίας, με προνόμια που περιλαμβάνουν την προβολή των χορηγών και των υποστηρικτών, παράλληλα με την προβολή του Διαγωνισμού AEGEAN Startups, καθώς και αναμνηστικά δώρα από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Οι χορηγίες μπορούν είτε να δίνονται απευθείας στις νικήτριες ομάδες ή να δίνονται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου για αθλοθέτηση βραβείων ή την υποστήριξη του διαγωνισμού. Στη δεύτερη περίπτωση θα εκδίδονται όλα τα απαραίτητα από το νόμο δικαιολογητικά και στοιχεία.

 

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

Χορηγία 5.000 € | Αποκλειστικός χορηγός σε μια θεματική περιοχή (2 βραβεία) και χορηγός του Μεγάλου Βραβείου της νικήτριας ομάδας.

Προνόμια

 • Πρόσβαση στις ιδέες των ομάδων.
 • Περιγραφή του χορηγού σε ειδική σελίδα που θα δημιουργηθεί στο web-site του Διαγωνισμού.
 • Προβολή μέσω αναφορών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, Linkedin)
 • Τοποθέτηση λογότυπου στα έντυπα του Διαγωνισμού.
 • Αναφορά σε ειδικό Δελτίο Τύπου
 • Πρόσκληση στην τελετή βράβευσης και αναφορά στην χορηγία κατά την τελετή.
 • Ομιλία εκπροσώπου του χορηγού στην τελετή βράβευσης.
 • Δυνατότητα διανομής επικοινωνιακού υλικού του χορηγού κατά την τελετή βράβευσης.
 • Δυνατότητα τοποθέτησης διαφημιστικού banner στο χώρο της τελετής βράβευσης.
 • Συμμετοχή εκπροσώπου του χορηγού, στην ομάδα μεντόρων.
 • Επιστολή αναγνώρισης της συνεργασίας με τον χορηγό.
 • Αναμνηστικό δώρο από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

ΑΡΓΥΡΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

Χορηγία 2.500 € | Αποκλειστικός χορηγός σε ένα βραβείο ή/και συν-χορηγός στα βραβεία.

Προνόμια

 • Πρόσβαση στις ιδέες των ομάδων.
 • Προσθήκη link με το λογότυπο του χορηγού, στην σελίδα χορηγών του web-site του διαγωνισμού.
 • Προβολή μέσω αναφορών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, Linkedin)
 • Τοποθέτηση λογότυπου στα έντυπα του Διαγωνισμού.
 • Αναφορά σε ειδικό Δελτίο Τύπου
 • Πρόσκληση στην τελετή βράβευσης και αναφορά στην χορηγία κατά την τελετή.
 • Δυνατότητα διανομής επικοινωνιακού υλικού του χορηγού κατά την τελετή βράβευσης.Συμμετοχή εκπροσώπου του χορηγού, στην ομάδα μεντόρων.
 • Επιστολή αναγνώρισης της συνεργασίας με τον χορηγό.
 • Αναμνηστικό δώρο από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

 

ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

Χορηγία 1.000  € | Συν-χορηγός σε βραβεία.

Προνόμια

 • Πρόσβαση στις ιδέες των ομάδων.
 • Προσθήκη link με το λογότυπο του χορηγού, στην σελίδα χορηγών του web-site του διαγωνισμού.
 • Πρόσκληση στην τελετή βράβευσης
 • Συμμετοχή εκπροσώπου του χορηγού, στην ομάδα μεντόρων.
 • Επιστολή αναγνώρισης της συνεργασίας με τον χορηγό.
 • Αναμνηστικό δώρο από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ

Χορηγία εως 500 € ή συνεισφορά σε είδος | Συν-χορηγός σε βραβεία ή υποστηρικτής της διοργάνωσης.

Προνόμια

 • Αναφορά του υποστηρικτή στο web-site του διαγωνισμού.
 • Πρόσκληση στην τελετή βράβευσης.
 • Επιστολή αναγνώρισης της συνεργασίας με τον υποστηρικτή.
 • Αναμνηστικό δώρο από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

 


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα ή για να γίνετε χορηγοί στα Aegean Startups 2021 απευθυνθείτε:

Θεώνη Δέδε
Υπεύθυνη Προγράμματος Χορηγιών Aegean Startups
email: theoni@aegean.gr
Τηλ: (+30) 210 6492226
Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου Α.Ε.
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Βουλγαροκτόνου 30, Αθήνα, 11473