Συγκεντρωτικό σύστημα μετρήσεων καλλιέργειες


Τύπος Ανάγκης: Υπηρεσίες ή τεχνολογίες έξυπνης γεωργίας


Ο αγροτικός σύλλογος ενός νησιού ενδιαφέρεται για σύστημα μετρήσεων γεωργικών συνθηκών και αποτελεσμάτων καλλιέργειας με χρήση έξυπνων σενσόρων για συγκεντρωτική ανάλυση.


Αριθμός εργαζομένων της Επιχείρησης
51-100
Κλάδος Επιχείρησης
Αγροδιατροφή
Περιγραφή Επιχείρησης
Μια μικρή επιχείρηση με έδρα την Άνδρο με σκοπό να κάνει το περιβάλλον καλύτερο και τις θάλασσες πιο καθαρές
Έδρα Επιχείρησης
Άνδρος