Εκπαίδευση προσφύγων σε ψηφιακές τεχνολογίες


Τύπος Ανάγκης: Εκπαίδευση σε συγκεκριμένο κλάδο


Η προσφυγική κρίση έχει εντείνει την ανάγκη εκπαίδευσης και ένταξης ομάδων ανθρώπων στην κοινωνία. Μία αρχή προκειμένου αυτοί οι άνθρωποι να ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο είναι η εκπαίδευσή τους σε ψηφιακές τεχνολογίες (πχ εφαρμογές γραφείου, εργαλείων σχεδίασης, μέσων κοινωνικής δικτύωσης κλπ). Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί στα νησιά του Αιγαίου θα ενδιαφέρονταν ιδιαίτερα εάν υπήρχε κάποια επιχειρηματική ιδέα που να περιλαμβάνει ένα σύστημα εκπαίδευσης των ανθρώπων αυτών, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις γλωσσικές ιδιαιτερότητες και τις επαγγελματικές ικανότητες.


Αριθμός εργαζομένων της Επιχείρησης
51-100
Κλάδος Επιχείρησης
Αγροδιατροφή
Περιγραφή Επιχείρησης
Μια μικρή επιχείρηση με έδρα την Άνδρο με σκοπό να κάνει το περιβάλλον καλύτερο και τις θάλασσες πιο καθαρές
Έδρα Επιχείρησης
Άνδρος