Δημιουργία δικτύου εκδηλώσεων οίνου


Τύπος Ανάγκης: Ψηφιακό Marketing


Ο οινο-τουρισμός είναι σημαντική κατηγορία του τουρισμού στο Αιγαίο καθώς εδώ δραστηριοποιούνται πολλοί διεθνούς αναγνώρισης συνεταιρισμοί και επιχειρήσεις κρασιού. Κατά καιρούς δημιουργούνται εκδηλώσεις γύρω από το κρασί. Ο συνεταιρισμός ενός νησιού θα ενδιαφερόταν για ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος για προώθηση των εκδηλώσεων αυτών με την ανάλογη παρουσία στα social media.


Αριθμός εργαζομένων της Επιχείρησης
51-100
Κλάδος Επιχείρησης
Αγροδιατροφή
Περιγραφή Επιχείρησης
Μια μικρή επιχείρηση με έδρα την Άνδρο με σκοπό να κάνει το περιβάλλον καλύτερο και τις θάλασσες πιο καθαρές
Έδρα Επιχείρησης
Άνδρος