Εκπαίδευση σε νέα πληροφοριακά συστήματα


Τύπος Ανάγκης: Εκπαίδευση σε συγκεκριμένο κλάδο


Είμαστε ένα ξενοδοχείο το οποίο πρόσφατα αγόρασε ένα νέο διαχειριστικό σύστημα. Οι εργαζόμενοί μας δεν είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με την τεχνολογία και η εταιρεία από την οποία αγοράστηκε το διαχειριστικό σύστημα δεν παρέχει συγκροτημένο πακέτο εκπαίδευσης. Εάν υπάρχει μια εταιρεία η οποία παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε νέες τεχνολογίες θα ενδιαφερόμασταν.


Αριθμός εργαζομένων της Επιχείρησης
51-100
Κλάδος Επιχείρησης
Αγροδιατροφή
Περιγραφή Επιχείρησης
Μια μικρή επιχείρηση με έδρα την Άνδρο με σκοπό να κάνει το περιβάλλον καλύτερο και τις θάλασσες πιο καθαρές
Έδρα Επιχείρησης
Άνδρος