Εκπαίδευση σε Analytics


Τύπος Ανάγκης: Εκπαίδευση σε συγκεκριμένο κλάδο


Είμαστε επιχείρηση που ασχολείται το τελευταίο χρονικό διάστημα με ηλεκτρονικές πωλήσεις των προϊόντων μας (τα προϊόντα μας είναι έπιπλα). Θέλουμε να ελέγχουμε την παρουσία μας στο διαδίκτυο και θα εκτιμούσαμε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης σε Web Analytics με διάφορα εργαλεία. Θα μπορούσε η εκπαίδευση να γίνει ηλεκτρονικά με κάποιον υπάλληλό μας ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τη διαδικτυακή μας παρουσία και τα social media μας.


Αριθμός εργαζομένων της Επιχείρησης
51-100
Κλάδος Επιχείρησης
Αγροδιατροφή
Περιγραφή Επιχείρησης
Μια μικρή επιχείρηση με έδρα την Άνδρο με σκοπό να κάνει το περιβάλλον καλύτερο και τις θάλασσες πιο καθαρές
Έδρα Επιχείρησης
Άνδρος