Ανάγκη ενσωμάτωσης ψηφιακού συστήματος σε καλλιέργεια εναλλακτικών καλλωπιστικών


Τύπος Ανάγκης: Υπηρεσίες ή τεχνολογίες έξυπνης γεωργίας


Διαθέτουμε μεγάλη καλλιέργεια καλλωπιστικών φυτών και ανθών αλλά και επεξεργαζόμαστε τα παράγωγά τους προκειμένου να παραχθούν προϊόντα καλλωπισμού. Θέλουμε να εφαρμόσουμε νέες τεχνολογίες στη ροή της εργασίας μας αλλά οι υπάρχουσες τεχνολογικές λύσεις στο εμπόριο δεν καλύπτουν τις ανάγκες μας. Εφαρμόζουν τεχνολογικές λύσεις για συμβατικές καλλιέργειες ή θερμοκήπια αλλά όχι για εναλλακτικές καλλιέργειες όπως οι δικές μας (πχ ορχιδέες, αλόη κλπ). Μια επιχειρηματική ιδέα που θα περιλάμβανε μια τεχνολογική λύση η οποία να μπορούσε να εφαρμοστεί (μετά από συνεννόηση μαζί μας) θα μας ενδιέφερε ιδιαίτερα, ιδίως αν υπήρχε δυνατότητα εγκατάστασης στις καλλιέργειές μας στη Σάμο από πλευράς της ομάδας ανάπτυξης.


Αριθμός εργαζομένων της Επιχείρησης
51-100
Κλάδος Επιχείρησης
Αγροδιατροφή
Περιγραφή Επιχείρησης
Μια μικρή επιχείρηση με έδρα την Άνδρο με σκοπό να κάνει το περιβάλλον καλύτερο και τις θάλασσες πιο καθαρές
Έδρα Επιχείρησης
Άνδρος