UNISEA-Από τον τουρισμό στην έρευνα



Περιγραφή
Βασικό προϊόν
Το “UNIsea” είναι μια πλατφόρμα η οποία διαμορφώνει μια ζωντανή κοινότητα με στόχο την προστασία και χαρτογράφηση θαλάσσιων ενδιαιτημάτων σε πραγματικό χρόνο για όλο το Αιγαίο και κατ’ επέκταση σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές της χώρας. Βασίζεται σε ένα ουσιαστικό χαρακτηριστικό του Αιγαίου, την θάλασσα και στο Crowd-Source-Science (επιστήμη προερχόμενη από το πλήθος). Πρόκειται για ένα μέσο που οι δύτες και όσοι βρίσκονται στη θάλασσα, βοηθούν τους επιστήμονες στην πρώτη γραμμή για την έρευνά τους και αντίστροφα, οι επιστήμονες βοηθούν τους δύτες να γνωρίσουν καλύτερα τον βυθό που επισκέπτονται.
Πρόκειται για μια πλατφόρμα με χαρτογραφημένο το Αιγαίο και τα καταδυτικά του σημεία, (επίσημα καταδυτικά σημεία ή νέα σημεία δίνοντας ο καθένας συντεταγμένες ή επιλέγοντας στον χάρτη). Ο κάθε χρήστης μπορεί να ανεβάζει φωτογραφία, βίντεο ή κείμενο που θα παρέχουν πληροφορίες για αυτά τα καταδυτικά σημεία. Επίσης μπορεί να επιλέγει αν αυτό που θα ανεβάσει θα έχουν πρόσβαση όλοι οι υπόλοιποι χρήστες ή μόνο αυτοί που έχουν εγγραφή με την ιδιότητα του ερευνητή. Έτσι παρέχεται η ευκαιρία στους ερευνητές να παίρνουν άμεσα πληροφορίες σε πανελλαδικό επίπεδο και για διάφορες ώρες της ημέρας ή της νύχτας μέσω όλων αυτών που βρίσκονται ήδη στη θάλασσα, σε διαφορετικά μέρη και βάθη. Από την άλλη μεριά, δύτες και άλλοι χρήστες, θα έχουν τη δυνατότητα να παίρνουν πληροφορίες για όσα παρατηρούν καθημερινά, φωτογραφίζουν ή βιντεοσκοπούν, μέσω των ερευνητών που θα μπορούν να κοινοποιούν έγκυρες πληροφορίες για όσα ανεβαίνουν στην πλατφόρμα.

Μοναδικά χαρακτηριστικά
Ο δύτης μπορεί να μεταφέρει μια πληροφορία μέσω ενός δικτύου υιοθετώντας μια ενεργητική θέση στην θαλάσσια επιστήμη, σε στατιστικά στοιχεία, σε χαρτογράφηση κτλ συνεισφέροντας έτσι στην οικολογική αξιολόγηση του βυθού του Αιγαίου, προστατεύοντας το θαλάσσιο περιβάλλον και τα υδρόβια οικοσυστήματα.
Ομάδες ή οργανισμοί που ασχολούνται με υποβρύχιους και παράκτιους καθαρισμούς ή με προστασία ειδών όπως οι χελώνες και οι φώκιες κτλ θα μπορούν να επωφεληθούν από το καταγεγραμμένο υλικό.

Η ανάγκη
Η ιδέα γεννήθηκε μέσω των συζητήσεων, αναζητήσεων και προβληματισμών μεταξύ δυτών Ελλάδας και εξωτερικού και θαλάσσιων επιστημόνων. Μέσω αυτής της πλατφόρμας θα μπορούν οι ερευνητές να έχουν πρόσβαση σε μεγαλύτερη έκταση δεδομένων, αλλάζοντας συγχρόνως και ο χρόνος που θα λαμβάνουν την πληροφορία. Ο ρυθμός που αλλάζει ο βυθός είναι πολύ γρήγορος, αλλάζει ανάλογα με τον χειμώνα που έχει προηγηθεί, με την αλίευση, την επισκεψιμότητα σκαφών και βέβαια με την διαδικασία ερματισμού/αφερματισμού των πλοίων, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την μεταφορά νέων ειδών. Πολλά από αυτά χαρακτηρίζονται ως τοξικοί και επικίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία. Όσα είδη εισχωρούν σε νέα περιβάλλοντα και επιβιώνουν, θεωρούνται βιο-εισβολείς. Στο Αιγαίο για παράδειγμα τα τελευταία χρόνια έχουμε το Pterois miles (κοινή ονομασία: Λεονταρόψαρο) που αυξάνεται ο πληθυσμός τους με εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς επιδρώντας αρνητικά στα φυσικά οικοσυστήματα.
Οι επιπτώσεις του ερματισμού/αφερματισμού θεωρούνται από τις βασικότερες μορφές θαλάσσιας ρύπανσης, ενώ για πολλούς μελετητές αποτελούν την σημαντικότερη ρύπανση από την ναυσιπλοΐα, με πολλές, όχι μόνο οικολογικές, αλλά και οικονομικές επιπτώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Οικονομικές επιπτώσεις λόγω των επιρροών που παρατηρούνται σε παράκτιες βιομηχανίες (εμπόριο, αναψυχή, αλιεία, παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από υδροηλεκτρικούς σταθμούς κ.α.)
Δεν αφορά μόνο τα είδη ψαριών που μπορεί να συναντήσει κάποιος, αλλά και άλλες πληροφορίες, όπως είναι η διαφοροποίηση της θερμοκρασίας (θερμοκλινές), ρεύματα, παράνομη αλιεία, χρήση δυναμιτών που πέρα από τα νεκρά ψάρια, απογυμνώνει τις βραχώδεις επιφάνειες και διαταράσσει τοπικά οικοσυστήματα, διάφορα είδη απορριμμάτων κ.α.

Ανταγωνισμός
Μετά από αναζήτηση παρόμοιων εφαρμογών εντοπίσαμε μια εφαρμογή η οποία τροφοδοτείται από τη Morgan Stanley σε συνεργασία με την National Geographic Society και το Πανεπιστήμιο της Γεωργίας. Η εφαρμογή αναπτύχθηκε το 2010 από το Πρόγραμμα NOAA Marine Debris και το College of Engineering στο Πανεπιστήμιο της Γεωργίας. Προτρέπουν τον κόσμο να βοηθούν τους επιστήμονες για την αντιμετώπιση του παγκόσμιου προβλήματος ρύπανσης. Βοηθά στη χαρτογράφηση της πλαστικής ρύπανσης καταγράφοντας τη θέση των θαλάσσιων απορριμμάτων. Αυτά τα δεδομένα μπορούν να βοηθήσουν τους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα τα απόβλητα στο περιβάλλον. Η εφαρμογή αναφέρει ότι μπορεί να μην βοηθήσει πολύ κατά τη διάρκεια της κατάδυσης, αλλά συνιστάται οι δύτες να χρησιμοποιούν την εφαρμογή για να καταγράψουν ο,τι συναντούν στη δραστηριότητά τους. Επίσης κάτι αντίστοιχο κάνει ένα καταδυτικό στην Αυστραλία το οποίο ανήκει στο πανεπιστήμιο του Queensland και προωθεί την έρευνα του πανεπιστημίου.
Τέλος, υπάρχει ιστοσελίδα σε παγκόσμιο επίπεδο που μπορεί κάποιος να αποθηκεύσει τις καταδύσεις του για να κρατάει online αρχείο και να το μοιράζεται με άλλους δύτες με σκοπό όμως την ανάδειξη των ομορφότερων καταδύσεων στον κόσμο οπότε το υλικό που ανεβαίνει είναι διαφορετικό.
Στα πλαίσια της Ελλάδας δεν έχουμε εντοπίσει κάτι αντίστοιχο. Εγχώρια οι οργανισμοί που προσπαθούν να διασφαλίσουν τη ζωή συγκεκριμένων ειδών ή να οργανώσουν καθαρισμούς και κάνουν τις έρευνες ανεξάρτητα, δεν μπορούν να θεωρηθούν ανταγωνιστές, αφού έχουμε όλοι κοινό όραμα.
Το UNIsea διαφοροποιείται και δίνει την ευκαιρία να υπάρχει μια ροή στη γνώση. Οι χρήστες, δίνοντας εικόνα και πληροφορία των θαλασσών, μπορούν να λαμβάνουν νέες πληροφορίες, είτε για προσωπικό όφελος, είτε για την προσέλκυση νέων δυτών στους βυθούς του Αιγαίου και την ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού.

Αγορά
Παγκοσμίως υπάρχουν πάνω από 6 εκατομμύρια πιστοποιημένοι δύτες και 11 εκατομμύρια snorkellers ενώ τα 3,5 εκατομμύρια των πιστοποιημένων δυτών βρίσκονται στην Ευρώπη (σύμφωνα με την dema.org). Η εκπαίδευση των δυτών προάγει άμεσα την περιβαλλοντική συνείδηση, την προσφορά και τον εθελοντισμό, ενώ πολλά καταδυτικά υποστηρίζουν τον οργανισμό Project Aware, ο οποίος ενημερώνει τους δύτες για τις περιβαλλοντικές απειλές που αντιμετωπίζει ο ωκεανός και πώς να δραστηριοποιηθούν σε αυτό. Στην Ελλάδα υπολογίζονται πάνω από 250 καταδυτικά κέντρα που το καθένα υιοθετεί αρκετά καταδυτικά σημεία, είτε παράκτια, είτε μεσοπέλαγα. Ο ελληνικός βυθός αποτελεί έναν καλό προορισμό εντός Ευρώπης, κυρίως λόγω της διαύγειας που έχουν τα νερά. Έχουν ήδη αρχίσει να γίνονται καταδυτικά πάρκα, κάτι που θα τονώσει τον καταδυτικό τουρισμό ο οποίος συνεχώς αναπτύσσεται. Το UNIsea στοχεύει σε μια συνεργατική δημιουργία αξίας από το ευρύ κοινό. Μπορούν να συμμετέχουν κάθε είδους παρατηρητές, όπως είναι οι δύτες, οι κολυμβητές και όσοι βρίσκονται σε παράκτια μέρη ή σκάφη, καθώς και όλοι οι ερευνητές σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Κύριο μηχανισμό δημιουργίας εσόδων
Τα έσοδα θα προέρχονται από:
• διαφημίσεις εντός εφαρμογής
• Επί πληρωμή τα VR video 360 που θα ανεβαίνουν
• Από συνεργαζόμενα καταδυτικά που θα επιλέγgbv09ουν να σηματοδοτούνται στον χάρτη
• Μια Premium έκδοση για όσους θέλουν πληροφορίες για παραπάνω από 5 ευρύτερες ζώνες (συμπεριλαμβανομένων των VR video 360)
• Χορηγία (donation) για όσους θέλουν να υποστηρίξουν αυτήν την προσπάθεια.

Εμπειρία ομάδας
Το ένα μέλος της ομάδας είναι εκπαιδευτής κατάδυσης, ασχολείται με την κατάδυση πάνω από 10 χρόνια και έχει παρακολουθήσει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Σύρου “Ολοκληρωμένη Σχεδίαση Καινοτόμων Προϊόντων“. Ασχολείται επαγγελματικά με το interior και product design παράλληλα με την κατάδυση και είναι δικτυωμένο με καταδυτικά κέντρα ανά την Ελλάδα και άλλους δύτες στο εξωτερικό. Υποστηρίζει εθελοντικές ομάδες προστασίας ζώων και έχει όραμα να προστατεύσει και να αναδείξει την υδρόβια ομορφιά του Αιγαίου.
Το δεύτερο μέλος είναι φοιτητής στο Τμήμα Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής της Πάτρας, στο 4ο έτος ενώ ασχολείται ερασιτεχνικά με την κατάδυση. Κατά την διάρκεια της μέχρι τώρα πορείας του έχει ασχοληθεί με project που αφορούν την δημιουργία ιστοσελίδων και εφαρμογών. Επίσης διαθέτει πολύ καλές γνώσεις graphic design, όπου μπορούν να συνδυαστούν άμεσα για την καλύτερη αισθητική της εφαρμογής. Τέλος, τα τελευταία 2 χρόνια συμμετέχει σε ευρωπαϊκές φοιτητικές εθελοντικές ομάδων που του έχουν προσφέρει αρκετές γνώσεις σε project και organizational management, και εμπειρία σε Scrum framework. Αυτά μπορούν να ενισχύσουν σε μεγάλο βαθμό την αποδοτικότητα της δουλειάς της ομάδας ώστε να φτάσει η εφαρμογή στην τελική της μορφή.

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης


4. Ποιοτική εκπαίδευση

Η πλατφόρμα έχει σκοπό να ενισχύσει την έρευνα, να κάνει πιο προσιτή τη γνώση και να προωθήσει μια πιο οικολογική συνείδηση σε ευρύτερο κοινό

13. Δράσεις για το κλίμα

Δίνεται η δυνατότητα να εντοπίζονται οι θαλάσσιοι και υποθαλάσσιοι ρύποι ώστε να αντιμετωπίζονται άμεσα.

14. Υποθαλάσσια ζωή

Η παρατήρηση και η καταγραφή του βυθού του Αιγαίου βοηθά στην προστασία του και την ανάδειξή του.



Μέλη
3
Τεχνολογίες
AI
AR/VR
Data Analytics – Big Data
Drones
IoT
Web or Mobile Application
Κύρια Δραστηριότητα
Παροχή Υπηρεσιών B2C
Κλάδος
Εκπαίδευση
Περιβάλλον & Ενέργεια
Ανήκει σε διαγωνισμό
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας Aegean Startups 2021
Μέντορες
dkosmidis
Tύπος Ανάγκης
Καθοδήγηση - Θέλουμε έμπειρο μέντορα

Συνεργασία - Θέλουμε βοήθεια στην ίδρυση της επιχείρησής μας