Polikatikia.grΠεριγραφή
Η polikatikia.gr φέρνει την διαχείριση του αύριο... Σήμερα.
Αποτελεί την πρώτη cloud υπηρεσία αυτοματοποιημένης διαχείρισης κτιρίων μέσα από τον ψηφιακό μετασχηματισμό των εργασιών της εταιρείας διαχείρισης ενώ ταυτόχρονα εισάγει ενεργά τον κάτοικο στη διαχείριση, παρέχοντας καινοτόμες λειτουργίες, όπως η online εξόφληση κοινοχρήστων με κάρτα, η αναλυτική παρακολούθηση των εξόδων και του ιστορικού του διαμερίσματος, αναφορά βλαβών κ.α.
Η διαχείριση ενός κτιρίου, όπως είναι γνωστό, εμπλέκει 3 πλευρές. Τους κατοίκους του κτιρίου, τον διαχειριστή ή την εταιρεία διαχείρισης και τους επαγγελματίες που εκτελούν υπηρεσίες σχετικές με αυτό (υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, καθαριστές, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κλπ).
Ο διαχειριστής ή η εταιρεία διαχείρισης που εντάσσεται στην polikatikia.gr επωφελούμενος από τις εξελισσόμνενες καινοτόμες (συνδρομιτικές) υπηρεσίες κερδίζει σε πόρους (χρόνο, υλικά, μεταφορικά) και διασφαλίζει προς όφελος των υπόλοιπων πλευρών αξίες της διαχείρισης όπως διαφάνεια και νομιμότητα.

Η πλευρά της διαχείρισης αποκομίζει άμεσα κέρδος σε χρόνο και μέσω αυτού οικονομικό όφελος εκμεταλευόμενη υπηρεσίες όπως η αυτοματοποιημένη έκδοση κοινοχρήστων, η αποπληρωμή με κάρτα, η ενημέρωση μέσω push notifications, η online οικονομική ανάλυση και ο οδηγός διαχείρισης οφειλετών. Παράλληλα υπηρεσίες όπως η διαχείριση των εργασιών, η αξιολόγηση των κατοίκων και οι στατιστικές αναφορές προσφέρουν ποιοτική αναβάθμιση στον τρόπο λειτουργίας των εταιρειών διαχείρισης και στην διαχείριση/διεύρυνση του πελατολογίου τους.

Ταυτόχρονα, ο κάτοικος πλέον αποκτά πρόσβαση στο προφίλ του διαμερίσματος του (online πληρωμές, ιστορικό κλπ), μπορεί να επικοινωνήσει με τα εμπλεκόμενα άτομα στην διαχείριση μέσω των communities, να την αξιολογήσει (την διαχείριση), να δηλώσει βλάβες ή να ζητήσει προσφορές για οποιαδήποτε υπηρεσία επιθυμεί από τους συνεργαζόμενους επαγγελματίες. Μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματά του στον έλεγχο των πεπραγμένων και να ρυθμίσει ραντεβού με την διαχείριση για οποιοδήποτε θέμα.
Για πρώτη φορά στο παιχνίδι μπαίνει και ο επαγγελματίας που παρέχει υπηρεσίες που χρειάζονται είτε οι κάτοικοι είτε η διαχείριση. Δημιουργείται μια δεξαμενή αξιόπιστων επαγγελματιών που λαμβάνουν αιτήματα από ενδιαφερόμενους και απαντούν με προσφορές. Έτσι ο διαχειριστής μπορεί να διαλέξει την βέλτιστη προσφορά για εργασίες της πολυκατοικίας, ο κάτοικος να εξυπηρετηθεί για οποιοδήποτε ιδιωτικό θέμα και ο επαγγελματίας να βρει διέξοδο στην κρίση στηριζόμενος στην ποιότητα της εργασίας του αφού αξιολογείται αναλόγως.
Έτσι για πρώτη φορά στον χώρο παρουσιάζεται μια ολοκληρωμένη λύση που στηρίζεται στις νέες τεχνολογίες, είναι cloud, συνοδεύεται από mobile app και συνδέει όλες τις ανάγκες σε μια πλατφόρμα (δεν χρειάζεται η παραπομπή σε υπηρεσίες τρίτων).

Η polikatikia.gr αποτελεί συνδρομητική υπηρεσία ψηφιακής διαχείρισης κτιρίων, απευθύνεται σε διαχειριστές και εταιρείες διαχείρισης ενώ παρέχεται και στα χρώματα και το λογότυπο της εκάστοτε (white label software) εταιρείας, ανάλογα τις εκάστοτε ανάγκες του πελάτη. Σήμερα στην polikatikia.gr βρίσκονται online 900 πολυκατοικίες και πάνω από 10.000 διαμερίσματα με τους κατοίκους ήδη να απολαμβάνουν και να ανακαλύπτουν σιγά σιγά όλες τις δυνατότητες της εφαρμογής. Σε μια πλήρως παρθένα αγορά, που αγγίζει τις 600.000 πολυκατοικίες και περίπου 2.000.000 διαμερίσματα σε όλη την Ελλάδα (ΕΛΣΤΑΤ), η polikatikia.gr φιλοδοξεί να μπει σε κάθε διαμέρισμα και να καλύψει κάθε ανάγκη για τον κάτοικο, την διαχείριση και τον επαγγελματία και ήδη καθημερινά συνδέονται όλο και περισσότεροι χρήστες.
Ακόμα, η polikatikia.gr συστήνεται πλέον και στην κυπριακή αγορά (polikatikia.cy) καθώς έχει ξεκινήσει ήδη τις διαδικασίες επέκτασης στην Κύπρο.

Το πλεονέκτημα της polikatikia.gr είναι πως εισάγει ξεκάθαρα την καινοτομία στον χώρο της διαχείρισης, δεδομένου ότι υπάρχει μεγάλο τεχνολογικό χάσμα και τα υπάρχοντα εργαλεία στηρίζονται σε απαρχαιωμένες τεχνολογίες που απαιτούν την χρήση συμπληρωματικών εφαρμογών, μειώνουν την σχέση χρόνου/απόδοσης του προσωπικού και δεν υποστηρίζουν την διαφάνεια. Έτσι ο κάτοικος έχει πλήρη μεσάνυχτα για την έννοια της διαχείρισης γενικότερα και η εταιρία διαχείρισης χάνει χρόνο και έχει μεγαλύτερο κόστος για να ολοκληρώσει διαδικασίες απασχολώντας παραπάνω προσωπικό χωρίς να αυξάνει το κέρδος της. Συγκεκριμένα έπειτα από έρευνα, διαπιστώσαμε πως σήμερα ο υπάλληλος μπορεί να αναλάβει την διαχείριση μέχρι και 70 πολυκατοικιών (τον μήνα). Χρησιμοποιώντας, όμως, την polikatikia.gr αυτό το νούμερο αυξάνεται μέχρι και τις 140 πολυκατοικίες. Με αυτό τον τρόπο η εταιρεία μεγιστοποιεί το κέρδος της χωρίς να αυξάνει το εργατικό κόστος.

Επόμενο βήμα της εξέλιξης στον χώρο αποτελεί η online παρακολούθηση (monitoring) μέσω IOT αισθητήρων (sensors). Στόχος της polikatikia.gr αποτελεί η εξυπηρέτηση όλων μέσω των νέων τεχνολογιών, είτε πρόκειται για τις ανάγκες του διαχειριστή του κτιρίου (ιδιώτη ή ετ. διαχείρισης), είτε για τις ανάγκες του κάτοικου που αφορούν το διαμέρισμά του, είτε για αυτές του επαγγελματία που εργάζεται για το κτίριο (πχ συντήρηση ανελκυστήρα) είτε απλά για την ασφάλεια όλων (πχ πυρκαγιά). Οι αισθητήρες σε συνδυασμό με τους μηχανισμούς πολυκριτηριακής λήψης αποφάσεων που εισάγουμε στην πλατφόρμα και αλγόριθμους μηχανικής μάθησης (machine learning) θα επιτρέπουν στην υπηρεσία να παρέχει συστάσεις και ειδοποιήσεις για την βελτιστοποίηση της ενεργειακής διαχείρισης του κτιρίου, την ενημέρωση ή πρόβλεψη βλαβών στον κοινόχρηστο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό κ.α . Ενώ ο κάτοικος θα μπορεί να γνωρίσει τις δυνατότητες της απομακρυσμένης διαχείρισης του διαμερίσματός του. Τέλος παρέχεται η δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης σε περίπτωση κινδύνου (πυρκαγιά, πλημμύρα, εγκλωβισμός στο ασανσέρ κλπ) όλων των εμπλεκόμενων πλευρών άμεσα, με στόχο την βέλτιστη αντιμετώπιση και την ασφάλεια όλων των κατοίκων. *στο πλαίσιο αυτό η polikatikia.gr έχει ήδη εγκαταστήσει πιλοτικά αισθητήρες σε δεξαμενές πετρελαίου για την online παρακολούθηση της στάθμης αυτών.

Συνολικά γίνεται εύκολα αντιληπτό πως μια ολοκληρωμένη λύση όπως αυτή της Polikatikia.gr, υποκαθιστώντας απαρχαιωμένες μέχρι τώρα λύσεις και συνδυάζοντας διαφορετικές φαινομενικά υπηρεσίες μπορεί να αποτελέσει την μοναδική εφαρμογή στο κινητό του τελικού χρήστη (κατοίκου) που εύκολα και άμεσα θα εξυπηρετεί κάθε ανάγκη της καθημερινότητάς του. Θα τον συμβουλεύει για να προλάβει καταστάσεις και να διατηρεί το κτίριο και το διαμέρισμά του έναν ευχάριστο και σύγχρονο χώρο ασφαλούς διαμονής.

Η polikatikia.gr ως cloud υπηρεσία είναι προσβάσιμη από οποιαδήποτε συσκευή είτε από web browser, είτε από την native εφαρμογη για υπολογιστές είτε και από το δικό της mobile app.

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης


1. Συνεργασία για Στόχους

Μέσω της οργάνωσης που εισάγει στον χώρο των εταιρειών οι υπάλληλοι γίνονται πιο αποδοτικοί, το χάος εξαλείφεται και οι στόχοι επιτυγχάνονται

9. Καινοτομία και υποδομές

Το polikatikia.gr αποτελεί μια καινοτόμα cloud υπηρεσία καθώς αναδιαμορφώνει την αγορά δεδομένου ότι μέχρι σήμερα οι εφαρμογές που υπάρχουν είναι για τοπική χρήση μόνο περιορίζοντας την πρόσβαση. Επίσης, πλέον ο κάτοικος αποκτά ενεργή πρόσβαση στην διαχείριση και στο ψηφιακό του διαμέρισμα, με αποτέλεσμα να ενισχύεται η διαφάνεια.

13. Δράσεις για το κλίμα

Στόχος του polikatikia.gr είναι να εξαλείψει την εκτύπωση εντύπων δεδομένου ότι κάνοντας χρήση νέων τεχνολογιών, οι κάτοικοι ενημερώνονται ψηφιακά. Επίσης, εισάγοντας την δυνατότητα πληρωμής με κάρτα, μειώνονται και οι μετακινήσεις των υπαλλήλων που είναι υπεύθυνοι για τις εισπράξεις. Τέλος, με την εισαγωγή των IoT ανοίγει δρόμο προς την ενεργειακή διαχείριση και την παρακολούθηση της κατανάλωσης νερού, ρεύματος κλπ. και στα απλά κτίριαΜέλη
2
Τεχνολογίες
Cloud Computing
Innovative Software
IoT
Web or Mobile Application
Κύρια Δραστηριότητα
Παροχή Υπηρεσιών B2B
Παροχή Υπηρεσιών B2C
Κλάδος
Κλάδος Ακινήτων
Ανήκει σε Διαγωνισμό
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας Aegean Startups 2021
Μέντορες
ycaloghirou