Lawyal - Υπηρεσία Διευκόλυνσης ΔικηγόρωνΠεριγραφή
Η ιδέα της υπηρεσίας Lawyal, απευθύνεται σε δικηγόρους, οι οποίοι βρίσκονται και εργάζονται στα νησιά του Αιγαίου και έχει ως στόχο τη διευκόλυνση τους, ώστε να μπορούν να συνεχίσουν την εργασία τους και από το σπίτι, και να διασφαλίσουν οργάνωση και γρήγορη επικοινωνία μεταξύ τους. Οι χρήστες της υπηρεσίας θα έχουν πρόσβαση στην παρακολούθηση της πορείας και εξέλιξης των νομικών υποθέσεών τους, αφού θα έχουν άμεση πρόσβαση σε στοιχεία της δικογραφίας κάθε υπόθεσης και στην τελική ημερομηνία του δικαστηρίου. Ακόμη, θα υπάρχει πρόσβαση σε προηγούμενες δικαστικές αποφάσεις και σε πληροφορίες για νομικά ζητήματα όπως π.χ. τις αλλαγές στην εκάστοτε νομοθεσία, με στόχο την διευκόλυνση του χρήστη και την εξοικονόμηση περιττού χαρτιού. Επίσης, θα τους παρέχεται η πληροφορία για την σειρά κάθε δίκης, αφού θα τους δίνεται ο απαιτούμενος αριθμός, έτσι ώστε να γνωρίζει όταν έρθει η ώρα της δικής του υπόθεσης, χωρίς να χρειάζεται να περιμένει στην αναμονή πολλές ώρες. Ολα τα παραπάνω, θα επιτευχθούν μέσω μιας ιστοσελίδας που θα περιλαμβάνει πληροφορίες για την υπηρεσία Lawyal και θα παραπέμπει τους δικηγόρους σε ένα mobile application, μέσω του οποίου θα πραγματοποιούνται οι προαναφερθέντες λειτουργίες.Ανάλογες υπηρεσίες υπάρχουν στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, όμως συγκεκριμένα για την εγχώρια αγορά έχουν παρατηρηθεί ζητήματα, τα οποία δεν καλύπτονται με αποτέλεσμα να μην ικανοποιούνται οι χρήστες και μην διευκολύνονται στο μέγιστο βαθμό. Έτσι, μέσω των λειτουργιών μας στοχεύουμε στη λύση των ζητημάτων αυτών (ιδιαίτερα για την διαδικασία των πινακίων). Όραμα της υπηρεσίας Lawyal, είναι να ενίσχύσει την επικοινωνία μεταξύ των δικηγόρων σε όλα τα νησιά του Αιγαίου, προκειμένου να υπάρξει μια καλύτερη και πιο άμεση συνεργασία!

Επιλέξαμε να ασχοληθούμε με το παραπάνω θέμα, διότι μέσω εργασίας στο Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, ασχοληθήκαμε με την έρευνα πάνω σε δικηγόρους και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ενώ παράλληλα ήρθαμε΄και σε επικοινωνία αρκετές φορές μαζί τους με αποτέλεσμα να έχουμε μία καλύτερη άποψη πάνω στο ζήτημα.

Λέξεις Κλειδιά:

Πινάκιο : Το πινάκιο είναι βιβλίο με αριθμημένες σελίδες, μονογραφημένες από τον πρόεδρο του δικαστηρίου ή τον ειρηνοδίκη, στο οποίο καταχωρίζονται οι υποθέσεις που θα συζητηθούν σε κάθε δικάσιμο.
Ο πρόεδρος του δικαστηρίου ή ο ειρηνοδίκης ορίζει τον αριθμό των υποθέσεων που θα εκδικαστούν σε κάθε δικάσιμο.

Στις ποινικές υποθέσεις
Οι υποθέσεις καταγράφονται σε ένα χαρτί στην εισαγγελία έναν μήνα πριν την δίκη , με την
σειρά που τις καταθέτουν οι δικηγόροι . Έτσι γίνεται αντίστοιχα και στο πρωτοδικείο . Την
ημέρα του δικασίμου αναρτώνται σε έναν ειδικό πίνακα .

Στις πολιτικές / αστικές υποθέσεις
Καταγράφονται στα πινάκια , στην γραμμάτια , πάλι με την σειρά που τις έχουν καταθέσει οι
δικηγόροι . Έπειτα παίρνανε από διάφορα συστήματα όπως από μαγνητοφώνηση της
δικογραφίας και μετά από απομαγνητοφώνηση .

Προβλήματα που προκύπτουν
Ισχύει ότι δεν είναι συγκεκριμένος ο χρόνος για την εκδίκαση της κάθε υπόθεσης , και πολλές
υποθέσεις παίρνουν αναβολή για το επόμενο δικαστήριο , κ έτσι πολύ δικηγόροι περιμένουν και μετακινούνται από το ένα δικαστήριο στο άλλο και απο το ένα νησί στο άλλο άσκοπα .

Γι αυτό τον λόγο κάποιοι δικηγόροι στέλνουν γραμματείς ή ασκούμενους . Γενικότερα οι
δικηγόροι είναι σχεδόν συνέχεια στα δικαστήρια , κ όταν πρόκειται για δύο υποθέσεις σε δύο
διαφορετικά δικαστήρια ή σε δύο διαφορετικά νησιά , αναγκάζονται να μεταβούν και στα δυο να δουν την πορεία της δίκης.

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης
Μέλη
3
Τεχνολογίες
Web or Mobile Application
Κύρια Δραστηριότητα
Παροχή Υπηρεσιών B2B
Κλάδος
Νομικός Κλάδος
Ανήκει σε Διαγωνισμό
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας Aegean Startups 2021
Tύπος Ανάγκης
Καθοδήγηση - Θέλουμε έμπειρο μέντορα

Καθοδήγηση - Θέλουμε έμπειρο μέντορα

Μέντορες
angelakis