Fe-KeyΠεριγραφή
Η ιδέα της Fe-Key είναι η αναπτύξει οικολογικά βιοδιασπώμενα προϊόντα συσκευασίας ή άλλων καταναλωτικών προϊόντων. Η διαρκώς αυξανόμενη χρήση πλαστικών συσκευασιών αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας. Ενδεικτικό, του φαινομένου είναι ότι το 85% των απορριμμάτων που βρίσκονται στο θαλάσσιο περιβάλλον είναι πλαστικά. Παράλληλα το πλαστικό ενώ ως υλικό θα μπορούσε να ανακυκλωθεί καταλήγει να απορρίπτεται ως απόβλητο, με συνέπεια να χάνονται τα οποιαδήποτε οφέλη θα μπορούσαν να προκύψουν για την οικονομία και τη κοινωνία από την ανακύκλωση και τελικά την επαναχρησιμοποίηση του. Η μετάβαση του οικονομικού συστήματος προς ένα υπόδειγμα κυκλικής οικονομίας είναι κρίσιμο για τη προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση των φυσικών πόρων.
Η μεταβολή των προτύπων των καταναλωτών προς περισσότερο βιώσιμα προϊόντα, τα προγράμματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων αλλά και η δέσμευση των κρατών να συμβάλλουν με διακριτές ενέργειες στην επίτευξη των στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη έχουν δημιουργήσει σταδιακά στην κινητοποίηση των εμπλεκομένων μερών για την ανάληψη δράσεων για την καταστολή αυτού του φαινόμενου.
Ευρωπαϊκοί οργανισμοί κινητοποιούνται για την άμβλυνση αυτού του φαινόμενου. Σύμφωνα με την Οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1994 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν τη χρήση προϊόντων πολλαπλής χρήσεως τα οποία, αφού γίνουν απόβλητα, θα είναι κατάλληλα για προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση. Για άλλα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης υπάρχουν διαθέσιμες κατάλληλες και πιο βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις. Προκειμένου να περιοριστούν οι δυσμενείς επιπτώσεις των πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης στο περιβάλλον, τα κράτη μέλη θα πρέπει να απαγορεύσουν τη διάθεσή τους στην αγορά. Σύμφωνα με τον ΥΠΕΝ απαγορεύεται τον Ιούλιο του 2021 η διάθεση στην Ελληνική αγορά δέκα πλαστικών μιας χρήσεως συμπεριλαμβανόμενων και των εξής: μαχαιροπίρουνα, πιάτα, καλαμάκια, περιέκτες τροφίμων από φελιζόλ και κυπελάκια ποτηριών από φελιζόλ κ.α.
Στο ευρύτερο αυτό πλαίσιο στόχος της Fe-key είναι να αξιοποιήσει το κενό που υπάρχει στην αγορά, δηλαδή την μη ύπαρξη κατάλληλων και οικονομικά προσιτών εναλλακτικών προϊόντων που θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν τις υφιστάμενες πλαστικές συσκευασίες μίας χρήσης, μέσω της δημιουργίας συσκευασιών ευρείας κατανάλωσης από φύκια. Αυτή η στροφή του καταναλωτικού κοινού προς την υπεύθυνη κατανάλωση και τη χρήση οικολογικών προϊόντων δημιουργεί μια υποσχόμενη αγορά για την Fe-key.
Όσο αναφορά την αγορά της πρώτης ύλης, μετά από έρευνα, διαπιστώθηκε πώς η συνολική ετήσια αξία της κυμαίνεται από 5,5 – 6 δισεκατομμύρια και εκτιμάται πώς μέχρι το 2024 θα τετραπλασιαστεί σχεδόν (22,13 δις). Κατ’ επέκταση, ενδοχώρια υπάρχει μια εταιρία (Phee) η οποία έχει επιτύχει τη μετατροπή των φυκιών σε προϊόντα πολυτελείας (θήκες κινητών, ρακέτες, γυαλιά ηλίου, πολυτελή κουτιά).
Η Fe-key αυτή την στιγμή βρίσκεται στο στάδιο όπου έχει ολοκληρώσει τη πρωταρχική έρευνα αγοράς της και παράλληλα έχει εντοπίσει αρκετές προοπτικές. Όσο αφορά τον μηχανισμό δημιουργίας εισόδων, η Fe-Key αρχικά θα εστιάσει σε πωλήσεις μορφής Β2Β με υποψήφιους πελάτες τις τοπικές επιχειρήσεις catering και καταστήματα λιανικής (Supermarket). Μακροπρόθεσμα όταν η Fe-key είναι έτοιμη, έχοντας συλλέξει τους πόρους που χρειάζεται και έχοντας τεστάρει το προϊόν στοχεύει να επεκταθεί στην υπόλοιπη αγορά της Ελλάδας. Βραχυπρόθεσμα η αγορά στόχος μας, είναι τα νησιά του Αιγαίου.
Τα θετικά που απορρέουν από την παραγωγή των προϊόντων είναι πολυάριθμα. H Fe-key αξιοποιεί μια ανεκμετάλλευτη πρώτη ύλη και ταυτόχρονα επιβαρυντική οικονομικά προς το κάθε παράκτιο δήμο. Πιο συγκεκριμένα ένα σημαντικό ποσοστό των φυκιών που ξεβράζονται στις ακτές γίνεται αντικείμενο υγειονομικής ταφής με αρνητικό περιβαλλοντικό και οικονομικό αντίκτυπο. Σημαντική διαφοροποίηση είναι ότι η δραστηριότητα της Fe-Key δεν ολοκληρώνεται με την παραγωγή του προϊόντος αλλά συνεχίζει και μετά τη ανακύκλωση του, με την συλλογή των χρησιμοποιούμενων συσκευασιών και είτε την επαναχρησιμοποίηση του στη παραγωγική διαδικασία είτε την περαιτέρω επεξεργασία του και την μετατροπή του σε άλλο προϊόν π.χ. λίπασμα.
Τα προϊόντα της Fe-Key μπορούν να φέρουν αλλαγή της αντίληψης περί της χρήσης πλαστικών σε ευρεία κλίμακα, ενώ παράλληλα μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στην αλλαγή των πρότυπων κατανάλωσης των εταιρειών με την αντικατάσταση των πλαστικών συσκευασιών με βιο-διασπώμενα προϊόντα, μειώνοντας κατά αυτό τον τρόπο το συνολικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα ενός οργανισμού.
Εν κατακλείδι η Fe-key συμβάλλει πάνω στην αλλαγή της αντίληψης της χρήσης πλαστικών και επιδιώκει να είναι η εταιρεία που θα γεφυρώσει την παλιά νοοτροπία με μια νέα όπου η χρήση οικολογικών προϊόντων θα είναι αυτονόητη και όχι επικροτούμενη.

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης


12. Υπεύθυνη κατανάλωση

Η ιδέα μας στοχεύει σε μια πιο βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση. Μειώνοντας μελλοντικά τα πλαστικά απορρίμματα καθώς τα προϊόντα μας δεν θα περιέχουν πλαστικό ωστόσο θα είναι βιοδιασπώμενα, οδηγώντας έτσι τον κόσμο ένα βήμα πιο κοντά στην κυκλική οικονομία

14. Υποθαλάσσια ζωή

Βελτίωση του υδάτινου περιβάλλοντος καθώς το 50% των απορριμμάτων στη θάλασσα είναι πλαστικά μιας χρήσης.

15. Χερσαία ζωή

Mείωση της υποβάθμισης των φυσικών οικοτόπων, την αποτροπή της απώλειας της βιοποικιλότητας μειώνοντας την πλαστική ρύπανση.Μέλη
4
Τεχνολογίες
Άλλo - προσδιορίστε
Κύρια Δραστηριότητα
Πώληση Προϊόντων B2B
Κλάδος
Περιβάλλον & Ενέργεια
Βιομηχανία
Ανήκει σε Διαγωνισμό
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας Aegean Startups 2021
Μέντορες
iokast