Eco CleanersΠεριγραφή
Το ερέθισμα για την Eco-Cleaners, δόθηκε από το πρόβλημα που υπάρχει σχετικά με την υπεράντληση των διαθέσιμων υδατικών πόρων ή αλλιώς την κακή διαχείριση του νερού. Η λειψυδρία είναι παγκόσμιο πρόβλημα, ήδη φαίνεται σε πολλά κράτη η όξυνση του προβλήματος. Επίσης το πρόβλημα βλέπουμε να υπάρχει και στην χώρα μας την Ελλάδα, κυρίως στα νησιά αλλά και στην ηπειρωτική Ελλάδα. Τα αποθέματα νερού δεν είναι αρκετά για να καλύψουν τις ανάγκες, με αποτέλεσμα, οι δήμοι να προχωρούν σε συνεχείς εκκλήσεις για περιορισμό της κατανάλωσης, κάτι, ωστόσο, που δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Η επιστήμη και η τεχνολογία θα πρέπει να κάνει την ΄΄επανάσταση΄΄ και να αλλάξει την πολιτική διαχείριση του νερού με συστήματα επεξεργασίας λυμάτων που να μπορούν να επαναχρησιμοποιήσουν το νερό για δευτερεύοντες χρήσεις. Εδώ βρίσκει πρόσφορο έδαφος η ιδέα της Eco-Cleaners, η οποία βασίζεται σε οικολογικά πλυντήρια ρούχων αυτοεξυπηρέτησης με φίλτρο, ώστε να ικανοποιεί την επαναχρησιμοποίηση του νερού για την επόμενη πλύση του πλυντηρίου. Το πλύσιμο των ρούχων αποτελεί μια καθημερινή δραστηριότητα για εκατομμύρια νοικοκυριά σε όλα τα μήκη και πλάτη της Γης και μπορεί να εκτελεστεί είτε με μηχανικό τρόπο με τη χρήση ενός πλυντηρίου είτε και χειρωνακτικά. Σε κάθε περίπτωση, αποτελεί μια σημαντική δραστηριότητα η οποία προστατεύει την υγεία. Από την άλλη μεριά όμως, αποτελεί μια δραστηριότητα η οποία καταναλώνει σημαντικές ποσότητες φυσικών πόρων. Μελέτες έχουν δείξει πως ένα νοικοκυριό τριών μελών καταναλώνει στο πλυντήριο ρούχων ετήσια ποσότητα νερού ίση με 10,6 m3 νερό.

Με αφετηρία το νησί της Λέσβου, στο οποίο ζω και κατοικώ ως Περιβαλλοντολόγος απόφοιτος του τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, λαμβάνοντας υπ’όψιν το μέγεθος του μεταναστευτικού και την κατανάλωση των υδατικών πόρων του νησιού από μόνιμους κατοίκους και μη, κατέληξα στην πρωτότυπη ιδέα της Eco-Cleaners που σκοπός της είναι η σωστή διαχείριση και εξοικονόμηση του νερού.

Η Eco-Cleaners είναι οικολογικά πλυντήρια ρούχων αυτοεξυπηρέτησης (τύπου laundry). Το λειτουργικό τους είναι απλό:
1. Πρώτο στάδιο, θα γίνεται η πλύση των ρούχων με οικολογικά απορρυπαντικά (είναι πιο φιλικά προς το περιβάλλον και πιο εύκολα στην διαχείρισή τους). Τα επαγγελματικά πλυντήρια θα είναι συνδεδεμένα όλα με κοινή παροχή εισροής και εκροής νερού.
2. Δεύτερο στάδιο, στο τέλος της πλύσης από την εκροή των πλυντηρίων, τα λύματα θα καταλήγουν με σωλήνα σε μια δεξαμενή inox αποθήκευσης ακάθαρτου νερού.
3. Τρίτο στάδιο, τα λύματα θα φεύγουν από την δεξαμενή και θα διέρχονται από φίλτρο το οποίο θα είναι κατασκευασμένο έτσι ώστε να φιλτράρει το νερό και να επιτρέπει την επαναχρησιμοποίησή του. Μικρό ποσοστό της τάξης του 5% θα φεύγει στην αποχέτευση λυμάτων.
4. Τέταρτο στάδιο, το καθαρό πλέον νερό θα καταλήγει σε δεξαμενή αποθήκευσης καθαρού νερού.
5. Πέμπτο και τελευταίο στάδιο, το καθαρό νερό από την δεξαμενή, θα αντλείται από την παροχή εισροής όπως αναφέραμε παραπάνω, με την συμπλήρωση ενός ποσοστού νερού της τάξεως του 5-10% από την παροχή της δημόσιας ύδρευσης, για την επόμενη πλύση.

Η μονάδα αυτή θα τοποθετηθεί σε κέντρα κράτησης προσφύγων που υπάρχουν στο νησί της Λέσβου. Στο camp της Μόριας και του Καρατεπέ βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός ανθρώπων στους οποίους δεν παρέχονται οι σωστές δομές για τις ανάγκες τους με αποτέλεσμα να υπάρχει υπερκατανάλωση του νερού για διάφορες χρήσεις.
Η Eco-Cleaners είναι μία ιδέα που στοχεύει σε πολύ σημαντικούς παράγοντες: την εξοικονόμηση του νερού, την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και την οικολογική συνείδηση, αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο προσφέροντας προσωπική υγιεινή στους πρόσφυγες και στηρίζοντας την τοπική οικονομία.
Η προσωπική υγιεινή του κάθε ανθρώπου είναι πολύ σημαντική, αυτό λαμβάνει χώρα στα camp που δεν υπάρχει η σωστή ενημέρωση στους πρόσφυγες για την υγιεινή. Οι ωφελούμενοι της ιδέας θα είναι οι πρόσφυγες και ιδιώτες που θα συνδράμουν σε αυτό το έργο.

Η υπηρεσία που προσφέρει η μονάδα της Eco-Cleaners είναι οικολογική πλύση/ στέγνωμα, ρούχων και λευκών ειδών, ευαισθητοποίηση και ενημέρωση για το περιβάλλον και την προστασία του, στους κατοικους του camp.
Η επιχείρηση στοχεύει στην καλύτερη εξυπηρέτηση και καλύτερου τρόπου ζωής των μεταναστών της Λέσβου. Γνωρίζοντας πως οι συνθήκες στο camp της Μόριας και του Καρατεπέ δεν είναι βιώσιμες και δεν τηρούν τους βασικούς κανόνες υγιεινής, η Eco Cleaners δημιουργεί μια εγκατάσταση που προσφέρει υγιεινή και φροντίδα των ρούχων και λευκών ειδών χρησιμοποιώντας την ανακύκλωση του νερού. Κύριοι ωφελούμενοι της επιχείρησης θα είναι οι μετανάστες και οι εθελοντές των camp.
Η Eco Cleaners διαφέρει στον τρόπο λειτουργίας και στον καθαρισμό ρούχων από κάθε άλλο καθαριστήριο αυτοεξυπηρέτησης. Ο λόγος είναι ότι η πλύση στα Εco cleaners είναι οικολογική και πιο οικονομική καθώς σε κάθε πλύση χρησιμοποιεί οικολογικά καθαριστικά και ανακυκλώσιμο νερό από προηγούμενες πλύσεις, που θα έχει φιλτραριστεί και θα είναι κατάλληλο για επαναχρησιμοποίηση.
Ο χώρος του laudry θα διαθέτει:
10 10kg πλυντήρια υψηλών στροφών
10 10kg στεγνωτήρια υψηλών αποδόσεων
(όλα τα πλυντήρια θα διαθέτουν υποδομή ηλεκτρονικού κερματοδέκτη- κερματοθήκης)
Αυτόματο δοσομετρητή οικολογικού απορρυπαντικού και οικολογικού μαλακτικού
Τηλεόραση WiFi
Πρίζες για την φόρτιση των διάφορων συσκευών.
Επίσης θα υπάρχουν ενημερωτικά φυλλαδια/περιοδικά για οικολογικές δράσεις και για την προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων.
Για την κατασκευή και την συντήρηση του φίλτρου η ομάδα θα απαρτίζεται, από έναν περιβαλλοντολόγο, έναν μηχανολόγο μηχανικό, έναν χημικό και έναν παγκόσμιο φορέα για την πιστοποίηση του φίλτρου.
Η ομάδα του laundry θα αποτελείται από ανθρώπινο δυναμικό που θα φροντίζει για την καθαριότητα της μονάδας και μηχανολόγο μηχανικό για την συντήρηση του φίλτρου και τυχόν βλάβες των μηχανημάτων.
Για την υλοποίηση και την λειτουργία της επιχείρησης θα υπάρξει συμμετοχική δράση ιδιωτών- επιχειρηματιών της τοπικής κοινωνίας οι οποίοι θα επωφεληθούν από τα κέρδη της επιχείρησης. Θα συμβάλουν επιστήμονες από διαφορετικούς κλάδους, τόσο για την εγκατάσταση του χώρο όσο και για τη δημιουργία του φίλτρου. Ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, υδραυλικοί και ψυκτικοί θα βοηθήσουν για το δίκτυο σωληνώσεων με τα πλυντήρια, το φίλτρο, το χώρο αποθήκευσης του καθαρού νερού αλλά και το νερό εκροής. Στη δημιουργία του φίλτρου (το οποίο βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο) θα απασχοληθούν περιβαλλοντολόγοι μηχανικοί, χημικοί μηχανικοί και βιολόγοι.
Θα υπάρξουν θέσεις εργασίας από την τοπική κοινότητα που θα επιβλέπουν, θα βοηθάνε, θα ενημερώνουν τους κάτοικους του camp. Επίσης θα απασχολεί τεχνικούς/μηχανικούς οι οποίοι θα είναι αρμόδιοι για το τεχνικό κομμάτι, για παράδειγμα όταν θα χρειαστεί αλλαγή/ συντήρηση το φίλτρο των πλυντηρίων και για οποιαδήποτε βλάβη.
Το φίλτρο που θα χρησιμοποιείται στα πλυντήρια είναι πατέντα περιβαλλοντολόγων αποφοίτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου που έχει έδρα στη Μυτιλήνη

Όλος ο τρόπος λειτουργίας της επιχείρησης προάγει την ‘πράσινη σκέψη’ από τα προϊόντα που θα χρησιμοποιούνται στην πλύση, αλλά και τη διαχείριση του όγκου του νερού. Έχει άμεσο αντίκτυπο στην περιβαλλοντική προστασία, θα εξοικονομεί το νερό και θα πλένει οικολογικά. Οι πλύσεις θα πραγματοποιούνται με οικολογικά καθαρίστηκα για να είναι φιλικά προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο και πιο εύκολα στην διαχείρισή τους σε αντίθεση με τα συμβατικά.
Το φίλτρο της Eco-Cleaners θα φιλτράρει περίπου το 90-95% του νερού, το υπόλοιπο 5-10% θα είναι βρώμικο νερό το οποίο αν και μικρή ποσότητα, με μια απλή επεξεργασία λυμάτων θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άρδευση.
Για παράδειγμα, ένα πλυντήριο σε μία πλύση καταναλώνει περίπου 300ltr νερό τα οποία καταλήγουν ανεκμετάλλευτα στην αποχέτευση. Με το φίλτρο που θα χρησιμοποιεί η Eco-cleaners θα μπορεί να επαναχρησιμοποιήσει το 90% δηλαδή περίπου 270ltr νερό. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται και το αντίστοιχο ποσό των υγρών αποβλήτων.
Το νερό θα παρέχεται από την δημόσια υπηρεσία ύδρευσης. Επιπλέον, θα μπορούν να κατασκευαστούν φωτοβολταΪκά συστήματα για την εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας. Δημιουργώντας έτσι μία ολοκληρωτική πράσινη-οικολογική μονάδα πλυντηρίων ρούχων αυτοεξυπηρέτησης.

Είναι μια πρωτότυπη ιδέα με καινοτομία να βρίσκεται στην πατέντα, δηλαδή το φίλτρο που ικανοποιεί και επιτρέπει την επαναχρησιμοποίηση του νερού. Το φίλτρο αυτό είναι τεχνολογία φιλτραρίσματος με βιο-μεμβράνες, με τη οποία μπορούμε να αφαιρέσουμε το βρώμικο συστατικό από το νερό και να κάνουμε το νερό καθαρό, άχρωμο και διαυγές , έτσι ώστε να είναι έτοιμο για επαναχρησιμοποίηση. Το φίλτρο της Eco-Cleaners θα έχει την ικανότητα να φιλτράρει περίπου το 90-95% του νερού.

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης


6. Καθαρό νερό και αποχέτευση

Με την φίλτρανση και την επεξεργασία των "σαπουνόνερων" οι αποχετεύσεις δε θα έχουν τις ίδιες εκροές κι ούτε τα λύματα θα είναι τόσο βλαβερά. Επιπλέον οι εκροές θα είναι κατάλληλες για επαναχρησιμοποίηση, καθώς και θα χρησιμοποιούνται ως ποτιστικά νερά σε φυτά.Μέλη
2
Τεχνολογίες
Robotics/ Autonomous Systems
Κύρια Δραστηριότητα
Παροχή Υπηρεσιών B2B
Παροχή Υπηρεσιών B2C
Κλάδος
Περιβάλλον & Ενέργεια
Οικονομία
Ανήκει σε Διαγωνισμό
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας Aegean Startups 2021
Tύπος Ανάγκης
Καθοδήγηση - Θέλουμε έμπειρο μέντορα

Επενδυτές - Θέλουμε επενδυτές για την υποστήριξη της ιδέας μας

Μέντορες
angeliki