Ανάπτυξη συστήματος ψηφιακής ξενάγησης.Περιγραφή
1. Υπηρεσία ψηφιακής ξενάγησης με δυνατότητα για ποικιλία γλωσσών, για χώρους μουσείων, αρχαιολογικούς χώρους, χώρους μοναστηριακούς - θρησκευτικού ενδιαφέροντος και χώρους γενικά τουριστικού ενδιαφέροντος, χωρίς την αναγκαιότητα ξεναγού.
Οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα μπορούν με το κατάλληλο λογισμικό από εμάς να παραμετροποιουν τα πεδία ώστε να παρέχουν στον επισκέπτη τους ξενάγηση στο κινητό του, με τις πληροφορίες που επιθυμούν οι ίδιοι για τα στοιχεία της ξενάγησης του χώρου τους , μετά από αγορά της υπηρεσίας του πελάτη στο internet την λήψη σχετικού qr code και ενεργοποίηση της εφαρμογής με σκαναρισμα στον επισκέψιμο χώρο , σύμφωνα με τον χάρτη των εκθεμάτων που θα αναγνωρίζει το gps του κινητού τηλεφώνου .
Θα παρέχει την δυνατότητα στο τέλος εκτύπωσης της ψηφιακής διαδρομής του επισκέπτη καθώς και λήψη εκτυπωμένης περιήγησης- ξενάγησης ως αναμνηστικό της επίσκεψης μαζί με την ημερομηνία αυτής.
2. Η επιχειρηματική μας ιδέα απαντά στην αναγκαιότητα της κατά μόνας ξενάγησης σε κάποιο χώρο ενδιαφέροντος μας( ειδικά σε συνθήκες Covid19), στην γλώσσα που επιθυμούμε, στον χρόνο που επιθυμούμε, χωρίς την αναγκαιότητα ξεναγού, με χρονικό προγραμματισμό αυτής έγκαιρα πριν από το ταξίδι μας. Απαντά στα σύγχρονα δεδομένα, δυνατότητες και απαιτήσεις ξενάγησης. Απαλλάσσει τον διαχειριστή του χώρου ξενάγησης από την ύπαρξη ξεναγών, δίνοντας του την δυνατότητα να αναβαθμίζει την παροχή του τουριστικού προϊόντος του, με επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου αφού θα είναι δυνατή η ξενάγηση για ένα επισκέπτη για οποιαδήποτε χρονική περίοδο.
Δίνει την δυνατότητα πρόσθετων εσόδων στον διαχειριστή - φορέα πέρα από τα εισιτήρια, αλλά και προπωλησης υπηρεσιών ειδικά σε ξένες αγορές με φιλική γνώση στην τεχνολογία του διαδικτύου, χωρίς γλωσσικούς αποκλεισμούς.
3. Η αγορά στην οποία απευθύνεται η ιδέα μας είναι σε Ελλάδα πρωτίστως λόγω τουριστικής φυσιογνωμίας της αλλά και στο Εξωτερικό αφού το λογισμικό δεν έχει περιορισμούς εφαρμογής, δυνητικά απευθύνεται στην παγκόσμια αγορά τουρισμού.
Ο ανταγωνισμός ως τώρα χρησιμοποιεί στο εξωτερικό τουλάχιστον ξεναγήσεις αλλά με αυτόνομα συστήματα (όχι με κινητό τηλέφωνο) με όλα τα προβλήματα ελέγχου και φθορών του εξοπλισμού ξενάγησης και το κόστος υπαλλήλων για πώληση και παρακολούθηση του προσφερόμενου προϊόντος.
4. Ο κύριος μηχανισμός εσόδων για εμάς θα είναι από την ετήσια καταρχάς συνδρομή του φορέα που θα κάνει χρήση της εφαρμογής μας (ανάλογα με τα πεδία που θα κάνει χρήση), αλλά και των fee ως πολύ μικρή ποσόστωση από την αγορά του πελάτη στην προσφερόμενη υπηρεσία.
5. Η εμπειρία μας ως ομάδα δεν υπάρχει αφού δεν έχουμε συσταθεί ακόμα ως ομάδα, η αναγκαιότητα μέντορα υπάρχει για τον συντονισμό και την καθοδήγηση για την υλοποίηση της ιδέας, περιμένουμε την αρχική αξιολόγηση της πριν προχωρήσουμε. Υπάρχουν και οι δυσκολίες εύρεσης των κατάλληλων συνεργατών δεδομένης της νησιωτικοτητας επειδή έδρα μας η Λέσβος.
6. Η ιδέα μας είναι καινοτόμα επειδή για την υλοποίηση της απαιτεί μόνο ένα smartphone και ακουστικά που όλοι σήμερα διαθέτουν ,χωρίς πρόσθετους εξοπλισμούς. Απαλλάσσει επισκέπτη αλλά και φορέα από την ύπαρξη ξεναγού, απελευθερώνοντας την εμπειρία ξενάγησης αφού η εφαρμογή θα διαθέτει και την δυνατότητα πρόσθετων εργαλείων - εφαρμογών, αλλά και χαρτογράφησης της επίσκεψης καθώς και αναμνηστικού επίσκεψης.
Τέλος σνταποκρίνεται στις σύγχρονες συνήθειες και κουλτούρα τουρισμού.

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης


4. Ποιοτική εκπαίδευση

Η ιδέα μας παρέχει την δυνατότητα υπεύθυνης ενημέρωσης και έγκυρης από τους φορείς στους επισκέπτες ξενάγησηςΜέλη
1
Τεχνολογίες
Web or Mobile Application
Κύρια Δραστηριότητα
Παροχή Υπηρεσιών B2B
Πώληση Προϊόντων B2B
Κλάδος
Τέχνες και Πολιτισμός
Κινητικότητα Πολιτών
Τουρισμός
Πληροφορική
Ανήκει σε Διαγωνισμό
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας Aegean Startups 2021
Tύπος Ανάγκης
Υποστήριξη σε είδος - Θέλουμε χορηγία ή δωρεά υλικού

Καθοδήγηση - Θέλουμε έμπειρο μέντορα

Η ιδιοκτησία της ιδέας μας θα παραμείνει δική μας, καθώς και τα πνευματικά της δικαιώματα.

Μέντορες
Nataliadeli