All time plastic: Σύστημα Ανακύκλωσης ΠλαστικώνΠεριγραφή
The Offering
Σχεδίαση υπηρεσίας για την επαναχρησιμοποίηση πλαστικών μιας χρήσης, ώστε αυτά να μετατραπούν σε προσωρινά δοχεία μεταφοράς για την αγορά τροφίμων. Η υπηρεσία ολοκληρώνεται με την χρήση εφαρμογής. Η εφαρμογή θα αποτελεί ψηφιακό σημείο πρόσβασης των καταναλωτών για την ενημέρωση παροχής και διανομής των σκευών, των σημείων εύρεσης τους και για την σφαιρική πληροφόρηση των πολιτών σχετικά με την ανακύκλωση, τα προβλήματα που υπάρχουν και τον τρόπο δράσης της υπηρεσίας.

Στόχος είναι η παρακίνηση των πολιτων για ανακύκλωση, δημιουργία συνήθειας και προώθηση κυκλικής οικονομίας. Η κυκλική οικονομία αναφέρεται στην δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών που δεν έχουν πλέον το κύκλο ζωής με αρχή-μέση-τέλος.

The Need
Παρατηρήθηκε ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανακύκλωσης σπάνια παρουσιάζεται τι συμβαίνει μετά την συλλογή των απορριμμάτων από τους κάδους. Επίσης παρατηρήθηκε ότι παρά τις προσπάθειες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών, η ανακύκλωση συνεχίζει να γίνεται αλλά στους ίδιους ισχνούς ρυθμούς. Έτσι κρίνεται απαραίτητη η διάδραση με την χρήση των ανακυκλωμένων πλαστικών.

The Market
Είναι γεγονός ότι η ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων έχει μείνει αρκετά πίσω στα νησιά. Σε πολλά, ακόμα και μεγάλα νησιά, λειτουργούν χώροι ανεξέλεγκτης απόρριψης ή και πρόχειρης καύσης των σκουπιδιών. Oι νησιωτικές περιοχές είναι ίσως οι περιοχές με το εντονότερο πρόβλημα στην ορθή διαχείριση των απορριμμάτων, η οποία έχει εξελιχθεί ως μία από τις πιο σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι νησιωτικοί φορείς. Η παραγωγή λιγότερων αποβλήτων συνεπάγεται μεγαλύτερη αξία στο οικοσύστημα.

The Competition
Η περίπτωση της Σαντορίνης
Η κατασκευή σύγχρονης Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων με τη μέθοδο ΣΔΙΤ επιλέχθηκε ως η λύση που μπορεί να φέρει το κλείσιμο της ανεξέλεγκτης χωματερής του νησιού (ΧΑΔΑ). Σκοπός του εγχειρήματος είναι να αποτελέσει ο τρόπος διαχείρισης των αποβλήτων της Σαντορίνης πρότυπο τόσο για τα υπόλοιπα νησιά όσο και να μην υπάρχει καμία ανεξέλεγκτη χωματερή στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Μακροπρόθεσμα αυτό θα ήταν θεμιτό να συμβεί σε όλη τη χώρα, να κατασκευαστούν σύγχρονες μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Πηγή: https://www.tourismtoday.gr/%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF-%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%AF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B7-%CF%83%CE%B1%CE%BD%CF%84/

The Revenue Generation Mechanism
Βασική πηγή εξόδων είναι οι καταναλωτές μέσω της αγοράς των δοχείων. Εξίσου σημαντικό ποσοστό των εξόδων προκύπτει από τα καταστήματα μέσω συνδρομής. Αυτά μπορούν να διατεθούν για την κάλυψη των αναγκών κυρίως της διαδικασίας Precious Plastic.

The Team
Με γνώμονα την σχέση μας με το νησί της Σύρου είμαστε σε θέση να αντιληφθούμε τις ανάγκες και τον τρόπο ζωής του νησιού. Εξαιτίας της έλλειψης υδάτων, το νερό βρύσης προέρχεται από αφαλάτωση και δεν είναι πόσιμο. Έτσι οι κάτοικοι είναι αναγκασμένοι είτε να προμηθεύονται μπουκάλια νερού από Super Market είτε να χρησιμοποιούν πλαστικά μπιτόνια. Αυτό οδηγεί με τη σειρά του στην συσσώρευση μεγάλου όγκου πλαστικού μίας χρήσης στα περισσότερα νοικοκυριά της Σύρου.

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης


8. Καλές θέσεις εργασίας και οικονομική ανάπτυξη

Η επιχειρησή μας πρόκειται να εδραιωθεί πρώτα στην Σύρο, ώστε να δράσει αρχικώς σε τοπικό επίπεδο. Αυτό σημαίνει ότι η παραγωγή των προϊόντων, η διαχείριση της υπηρεσίας και η οργάνωση της επιχείρησης θα γίνει από την κοινότητα για την κοινότητα. Εκτιμούμε την προσπάθεια των ντόπιων παραγωγών και εμπόρων και επιλέγουμε να τους στηρίξουμε έμπρακτα, δημιουργώντας μία νέα επιχείρηση, η οποία προωθεί την αγορά των προϊόντων τους. Με τον τρόπο αυτό, γίνεται κατανοητό ότι ανοίγουν νέοι ορίζοντες για την ανάπτυξη και ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

9. Καινοτομία και υποδομές

Στοχεύουμε στην δημιουργία ανταγωνιστικής οικονομικής δύναμης, ώστε να προσφέρει απασχόληση και εισόδημα.Θέλουμε να διερευνήσουμε μαζί με τοπικούς φορείς, όπως η ΚΟΙΝΣΕΠ Απάνω Μεριά η οποία υλοποιεί εργαστήρια με τίτλο:"Εργαστήριο Precious Plastic" και το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που διαθέτει ικανό υλικοτεχνικό εξοπλισμό, τις μεθόδους επαναχρησιμοποίησης των πλαστικών. Η χρήση νέων τεχνολογιών και μεθοδολογιών στο πεδίο του 3D printing, καθώς και η αξιοποιήση του πεδίου σχετικό με την σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών για φορητές και σταθερές συσκευές, θα συμβάλλουν στην υλοποίηση της υπερεσίας μας. Φυσικά, η απλή λειτουργία της επιχείρησής μας δεν μας είναι αρκετή. Θέλουμε να ξεκινήσουμε από αυτή και να ερευνήσουμε νέες μεθόδους αξιοποίησης του πλαστικού. Το All Time Plastic, ως υπηρεσία πώλησης προσωρινών δοχείων μεταφοράς στερεών τροφίμων και ως συνδρομητική υπηρεσία παροχής προϊόντων από sustainable brands, είναι μόνο η αρχή. Και όπως αναφέρει η ομάδα Precious Plastic*: "Start a business from plastic waste!" *https://preciousplastic.com/

11. Αειφόρες πόλεις και κοινότητες

Η σταδιακή ενσωμάτηση των επαναχρησιμοποιούμενων δοχείων φαγητού στις καθημερινές αγορές των ατόμων, θα διαμορφώσει μία κοινότητα, η οποία κατανοεί και εστερνίζεται τις αρχές και τις αξίες του All time plastic, με στόχο την υιοθέτηση των αρχών της κυκλικής και πράσινης οικονομίας, οι οποίες κρίνονται αναγκαίες για ένα καλύτερο μέλλον. Αν και αρχικά στοχεύουμε σε ένα τοπικό επίπεδο, δεν παύει να ισχύει ότι η Ερμούπολη αποτελεί μία πόλη, η οποία μπορεί να αποτελέσει το ερέθισμα και το νέο ξεκίνημα, για την εγκαθίδρυση ενός νέου τρόπου καθημερινών αγορών στο Αιγαίο.

12. Υπεύθυνη κατανάλωση

Η Σχεδίαση της υπηρεσίας μας στηρίζεται κατά έναν μεγάλο βαθμό στον δωδέκατο Στόχο της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Κι αυτό γιατί η μείωση πλαστικών συσκευασιών μιας χρήσης, σε προϊόντα τροφίμων όπως είναι τα ζυμαρικά, οι ξηροί καρποί, τα όσπρια, τα μπαχαρικά, μπορεί και θα πρέπει να αποτελεί συνειδητή καταναλωτική συνήθεια. Μία συνήθεια, την οποία προσπαθούμε να ενσωματώσουμε στις εβδομαδιαίες αγορές κάθε νοικοκυριού. Παράλληλα, η πρώθηση και έμπρακτη υποστήριξη πράσινων επιχείρησεων, σε συνδυασμό με την σταδιακή ενσωμάτωση αυτών στην καθημερινότητα των χρηστών της υπηρεσίας μας, αποτελεί βασικό άξονα της δράσης μας. Η αναδιαμόρφωση της συμπεριφοράς των καταναλωτών, η οποία κατακλύζεται από brands, που απομακρύνονται από τις αξίες της ηθικής κατανάλωσης, της αειφορίας, της βιώσιμης και κυκλικής οικονομίας, είναι ένας μακροπρόθεσμος και βαθύτερος στόχος της επιχειρησής μας.

13. Δράσεις για το κλίμα

Κάθε ένας από εμάς έχει ένα "Πλαστικό αποτύπωμα", δηλαδή μας αναλογεί μία συγκεκριμένη πόσότητα πλαστικού, την οποία χρησιμοποιούμε καθημερινά. Οι συνέπειες της ρύπανσης του περιβάλλοντος από πλαστικά, συντείνουν στην κλιματική αλλαγή. Επιδιώκουμε στην επαναχρησιμοποίηση του πλαστικού ώστε να αυξήσουμε την διάρκεια χρήσης του από τους καταναλωτές και να κατορθώσουμε όλοι να μειώσουμε το πλαστικό μας αποτύπωμα στον πλανήτη. Αξίζει να βρούμε δημιουργικούς τρόπους, με τους οποίους μπορούμε να το επιτύχουμε και για αυτό μάλιστα ορίσαμε σαν tag line μας: Recycle, Reform, Reuse, Repeat.

14. Υποθαλάσσια ζωή

Το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος» αναφέρει στην ιστοσελίδα* του ότι: "Τα πλαστικά απορρίμματα, σε όλες τις μορφές και μεγέθη, αποτελούν μία από τις πιο σοβαρές απειλές για τα θαλάσσια οικοσυστήματα σε όλο τον κόσμο, καθώς το 60-80% των απορριμμάτων που καταλήγουν στη θάλασσα αποτελούνται από πλαστικό". Θέλουμε να αλλάξουμε την πορεία των πλαστικών και να βοηθήσουμε το θαλάσσιο περιβάλλον. Μέσα από μελέτες και ερευνητική εργασία, επιθυμούμε να επαναχρησιμοποιήσουμε το πλαστικό και να είμαστε συν-υπεύθυνοι με τους καταναλωτές, για την χρήση των προϊόντων μας, στην διάρκεια της ζωής τους, μέσα στα πλαίσια της ελληνικής οικονομίας. Με τον τρόπο αυτό, μπορούμε να καταφέρουμε να μειώσουμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των πλαστικών υλικών, που υπάρχουν ήδη στην αγορά και ταυτόχρονα να ελαττώσουμε την παραγωγή ακόμα περισσότερων. *πηγή:https://archipelago.gr/ti-kanoume/ergastiriaki-erevna/mikroplastika/

15. Χερσαία ζωή

Δεν θυμόμαστε την πρώτη φορά που ακούσαμε το σύνθημα: "Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές". Το μόνο που θυμόμαστε είναι ότι το φυσικό περιβάλλον επιβαρύνεται από πληθώρα πλαστικών, τα οποία δεν βρίσκονται μόνο στη θάλασσα. Τα νησιά του Αιγαίου πελάγους διαθέτουν μία µοναδική βιοποικιλότητα την οποία καλούμαστε όλοι να διασφαλίσουμε, από την στιγμή που επιλέγουμε να ανακυκλώσουμε και να επεξεργαστούμε το πλαστικό υλικό.

17. Συνεργασίες για στόχους

Η μείωση των πλαστικών μίας χρήσης σε συσκευασίες τροφίμων, η εύρεση νέων μεδόθων συσκευασίας, η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για περιβαλλοντικά ζητήματα, η μείωηση της χρήσης της πλαστικής σακούλας είναι μόνο μερικά παραδείγματα δράσεων από επιχειρήσεις και οργανσιμούς. Γνωρίζουμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας και δεν το επιθυμούμε. Θέλουμε να συνεργαστούμε με άλλες κοινότητες, ώστε να ενισχυθεί αυτή που θα προσπαθήσουμε να ιδρύσουμε στην Ερμούπολη, στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. Θέλουμε να συμμετέχει κι αυτή στο δίκτυο της Αειφόρου Ανάπτυξης και να επεκταίνει τις διασυνδέσεις της με ομάδες, κονότητες, οργανισμούς, επιχειρήσεις και εταιρείες, που συμβάλλουν με τον δικό τους τρόπο, στην μείωση των πλαστικών στο φυσικό περιβάλλον.Μέλη
4
Τεχνολογίες
3D Printing
Data Analytics – Big Data
Web or Mobile Application
Κύρια Δραστηριότητα
Πώληση Προϊόντων B2C
Παροχή Υπηρεσιών B2C
Κλάδος
Τέχνες και Πολιτισμός
Περιβάλλον & Ενέργεια
Βιομηχανία
Λιανική και Χονδρική Πώληση
Ανήκει σε Διαγωνισμό
Πανελλήνιος Διαγωνισμός Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας Aegean Startups 2021
Tύπος Ανάγκης
Ίδρυση - Θέλουμε νομική ή λογιστική βοήθεια για την ίδρυση της επιχείρησής μας

Πιστεύουμε ότι η συνεργασία με κάποιον δικηγόρο ή/και λογιστή θα πρέπει να έχει μια τυπική σχέση πελάτη-επιχειρηματία, δηλαδή να έχουμε πληρώνουμε κανονικά το ποσό για τις υπηρεσίες του εκάστοτε επιχειρηματία.

Υποστήριξη σε είδος - Θέλουμε χορηγία ή δωρεά υλικού

Είμαστε διατεθειμένοι να συνεργαστούμε με το Πανεπιστήμιο και την ΚοινΣεπ της απάνω μεριάς για την προβολή τους και την δημιουργία προϊόντων που θα εξυπηρετούν τις δικές τους ανάγκες.

Καθοδήγηση - Θέλουμε έμπειρο μέντορα

Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να είναι είτε εξωτερικός συνεργάτης, όπου θα μισθώνουμε μέχρι την ολοκλήρωση του έργου του, είτε κάποιος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου που θα έχει διάθεση να συνεργαστεί μαζί μας.

Επενδυτές - Θέλουμε επενδυτές για την υποστήριξη της ιδέας μας

Έχουμε σκοπό να ανταποδώσουμε την επένδυση αυτών των εταιριών με την σύναψη μακροπρόθεσμων συνεργασιών, την ανταπόκριση σε πιθάνες δικές τους απαιτήσεις για την εταιρία που δημιουργούμε και την προώθηση των ίδιων.

Μέντορες
maggieathanassiadi