Διαδικασία Υλοποίησης

Ο διαγωνισμός υλοποιείται  σε 3 στάδια:

1ο Στάδιο (μόνο ηλεκτρονική υποβολή)

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι υποψήφιοι καλούνται να γράψουν μια σύντομη, σαφή και τεκμηριωμένη περιγραφή της επιχειρηματικής τους ιδέας, με βάση το πρότυπο (φόρμα υποβολής) που περιλαμβάνεται στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού.

Τα βασικά στοιχεία όλων των προτάσεων του 1ου σταδίου θα τεθούν σε κοινή θέα, στο διαδικτυακό τόπο των Aegean Startups.

Για την πρόκριση στο 2ο στάδιο θα ληφθούν υπ’ όψιν η πρωτοτυπία, η εφικτότητα και η πληρότητα της κάθε πρότασης, αλλά και η δημοφιλία της πρότασης στην πλατφόρμα.

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει από σώμα αξιολογητών της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με τη συμμετοχή ακαδημαϊκών και στελεχών της αγοράς.

Στον διαγωνισμό μπορούν να καταθέσουν τις ιδέες τους όλες οι ομάδες που διαμορφώθηκαν και συμμετείχαν στα Θερινά Σχολεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου τα έτη 2012, 2013, και 2014. Οι ομάδες που διακρίθηκαν στα Θερινά Σχολεία (κατέλαβαν την 1η θέση), εφόσον καταθέσουν τις ιδέες τους, μπορούν να περάσουν άμεσα στο 2ο στάδιο του διαγωνισμού.

2ο Στάδιο  (μόνο ηλεκτρονική υποβολή)

Οι προτάσεις που θα προκριθούν στο 2ο στάδιο θα συντάξουν και θα καταθέσουν ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο, με βάση πρότυπο που θα τους δοθεί, το οποίο θα μπορεί να οδηγήσει στην ίδρυση επιχείρησης και θα είναι επαρκές για να αξιολογηθεί από πιθανούς χρηματοδότες. Εργαλεία και οδηγίες για τη σύνταξη ολοκληρωμένου επιχειρηματικού σχεδίου βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Επιπλέον, οι ομάδες που προκρίθηκαν θα μπορούν να έρχονται σε επικοινωνία με μέντορα από τον ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό κόσμο που θα τους ανατεθεί, σε συνεργασία με τη ΜΟΚΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και ανάλογα με το περιεχόμενο της επιχειρηματικής τους ιδέας. Η επικοινωνία και οι σχετικές συνεδρίες μεταξύ των μεντόρων και των μελών των ομάδων θα γίνονται ηλεκτρονικά.

3ο Στάδιο (παρουσίαση και βράβευση)

Στο τελικό στάδιο παρουσιάζονται και βραβεύονται τα καλύτερα Επιχειρηματικά Σχέδια (ανά θεματική περιοχή) που ξεχώρισαν στο στάδιο 2, τα οποία και  παρουσιάζονται στην τελική εκδήλωση του διαγωνισμού.

Οι τέσσερις καλύτερες επιχειρηματικές ιδέες (1 ανά θεματική περιοχή) από ομάδες με φοιτητές / αποφοίτους του Πανεπιστημίου Αιγαίου θα βραβευθούν με ειδική διάκριση και βραβείο από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ενώ οι τέσσερις καλύτερες επιχειρηματικές ιδέες (1 ανά θεματική περιοχή) από ομάδες εκτός του Πανεπιστημίου Αιγαίου θα βραβευθούν με ειδικά βραβεία, που θα προσφέρουν χορηγοί του διαγωνισμού.  Όλες οι ομάδες που θα διακριθούν:

  • θα λάβουν δημοσιότητα μέσα από το διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού και σχετικές δημοσιεύσεις
  • θα έχουν πρόσβαση σε μέντορες για τη βελτιστοποίηση της ιδέας τους και την αναζήτηση περαιτέρω χρηματοδότησης ή άλλης βοήθειας
  • θα έχουν πρόσβαση σε υποδομές υποστήριξης (κοιτίδες) εντός και εκτός του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε Αθήνα και νησιά του Αιγαίου

Σε περίπτωση που σε κάποια θεματική περιοχή δεν βραβευτεί καμία πρόταση, οι διοργανωτές του διαγωνισμού διατηρούν το δικαίωμα να βραβεύσουν επιπλέον προτάσεις σε άλλες θεματικές περιοχές.

Παράλληλα, η πιο δημοφιλής πρόταση, με βάση την αποδοχή του κοινού στο διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού, που πληροί τα ελάχιστα κριτήρια, θα είναι υποψήφια για ειδικό βραβείο.

Σε όλους συμμετέχοντες/χουσες που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής από τη Δ.Α.ΣΤΑ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανάλογα με το στάδιο που έχουν φτάσει.

 

Χρονοδιάγραμμα

28 Ιουνίου 2021: Καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση ιδεών (1ο στάδιο)
Ιούνιος 2021: Επιλογή ιδεών και ενημέρωση ομάδων που θα προχωρήσουν στο 2ο στάδιο
4 Οκτωβρίου 2021: Καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση επιχειρηματικών σχεδίων (2ο στάδιο)
Οκτώβριος 2021: Επιλογή σχεδίων που θα προχωρήσουν στο 3ο στάδιο και ενημέρωση ομάδων
Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2021: Παρουσίαση ομάδων, ανακοίνωση αποτελεσμάτων και βράβευση διακριθέντων σε ειδική εκδήλωση